Soal UTS I Bahasa Jawa 4/IV SD Semester 1 UAS 1 TA 2014/2015

Ulangan Tengah Semester

I     Wenehana tandha ping ( X ) aksara a, b, utawa c ing sangarepe wangsulan kang bener !

1.   Saben tangi turu aku banjur .  . . .
      a.   adus                                                     c.    sarapan
      b.   nata peturon
2.   aku wis adus, bapak nembe .  . . .
      a.   siram                                                    c.   sarapan
      b.   adus
3.   Farida kudu sregep sinau supaya dadi bocah . .  . .
      a.   bodho                                                  c.   pinter
      b.   kesed
4.   Gamelan ing ngisor iki cara ngunekake kanthi dithuthuk yaiku .  . . .
      a.   bonang                                                c.   suling
      b.   kendhang
5.   Pandhawa iku putrane . .  . .
      a.   Dhestharastra                                      c.   Yudhistira
      b.   Pandhu Dewanata
6.   Perang Baratayuda iku perange antarane Pandhawa karo . .  . .
      a.   Kurawa                                               c.   Janaka
      b.   Werkudara
7.   Bocah kang tumindhak becik, mesthi akeh . . . .
      a.   mungsuhe                                            c.   anake
      b.   kancane
8.   . . . . sing nglakokake wayang ? Dhalang.
      Tembung pitakon kang bener yaiku . . . .
      a.   apa                                                       c.   sapa
      b.   ngapa
9.   Matur marang wong tuwa kudu .  . . .
      a.   sopan                                                   c.   cepet
      b.   sakpenake
10. Adhiku mangan, ibu . . . .
      a.   maem                                                   c.   nedha
      b.   dhahar


II   Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing bener !

1.   Bapak tindak kantor. Aku . .  . . sekolah.
2.   Tukua semangka sing gedhe, aja sing .  . . .
3.   Potlot piranti kanggo .  . . .
4.   Nyelengi paling aman ana ing .  . . .
5.   Gedhogan iku omah .  . . .
6.   Bapak lan ibu saweg lunga.
      Tembung lunga kudune . .  . .
7.   Bocah kang kesed bakal dadi bocah .  . . .
8.   Kewan sing bisa mabur kayata .  . . .
9.   Saron digawe saka .  . . .
10  Saben dina perkutute . .  . .

III. Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki  nganggo tembung kang mathuk !

1.   Apa sing koktindakake sawise tangi turu ?
      Wangsulan : ………………………………………………………………………..
2.   Sapa wae kang kalebu Pandhawa ?
      Wangsulan : ………………………………………………………………………..
3.   Genea bocah sekolah kudu sregep sinau ?
      Wangsulan : ………………………………………………………………………..
4.   Aranana 3 wae jenenge gamelan !
      Wangsulan : ………………………………………………………………………..
5.   Awakku gedhe, sikilku papat, kupingku amba, irungku dawa. Sapa aranku ?

      Wangsulan : ……………………………………………………………………….
Previous
Next Post »
Thanks for your comment