Soal UH Bahasa Jawa 2 ( KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 )

Ulangan Harian 2 ( KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 )

Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk !

1.     Tembang macapat iku tegese padha karo tembang . . . .
2.     Tembang pocung kalebu tembang . . . .
3.     Tembang pocung kuwi sapadha ana . . . . gatra
4.     Wacan sadurunge diringkes kudu . . . .
5.     Geguritan iku arane puisi kanthi basa . . . .
6.     Maca geguritan kalebu maca . . . .
7.     Yen ana kanca sing crita kudu . . . .
8.     Aksara Jawa iku cacahe ana . . . .
9.     Aksara Jawa kang sepisan yaiku . . . .
10.   ”Ana Kana” yen ditulis Jawa . . . .

Wangsulan

1.     cilik
2.     macapat
3.     4
4.     diwaca
5.     jawa
6.     endah
7.     dirungokake
8.     20
9.     ha (          )

10.   
Previous
Next Post »
Thanks for your comment