Soal UH Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 UAS 1 TA 2014/2015

Ajang Gladhen

  
1.   Nata peturon lan nglempit kemul ditindakake ing wayah .  .  . .
      a.  arep turu
      b.  nalika turu
      c.  tangi turu
2.   Mangan ing wayah esuk diarani . .  .
      a.  bancakan
      b.  jajanan
      c.  sarapan
3.   Aja rame – rame bapak lagi  .  .  . .
      a.  tilem
      b.  sare
      c.  turu
4.   Tutik bocah sregep mulane . . . .
      a.  bodho
      b.  pinter
      c.  sugih
5.   Gong digawe saka  . .  . .
      a.  wesi
      b.  kayu
      c.  watu
6.   aku – piranti – nata
      Tembung ing dhuwur Manawa dirakit dadi . .  . .
      a.  Nata aku piranti
      b.  aku piranti nata
      c.  aku nata piranti
7.   Gong, kenong, boning diunekake kanthi cara . . . .
      a.  dipethik
      b.  dithuthuk
      c.  digesek
8.   Baya lan emprit anggone    .    .    .    .   dadi luwih raket.
      a.  musuhan
      b.  kekancan
      c.  padu
9.   anak marang wong tuwa kudu . . .  .
      a.  mbangun turut
      b.  mangsuli
      c.  mbangkang
10. Sadurunge mangkat sekolah kudu pamit marang . . . .
      a.  kancane
      b.  sedulure

      c.  wong tuwane
Previous
Next Post »
Thanks for your comment