Soal UH Bahasa Jawa 4/IV SD Semester 1 UAS 1 TA 2014/2015

Ajang Gladhen

I     Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki !

1.   Anak pitik arane . . . .
2.   Anak kebo arane . . . .
3.   Kandhang macan jenenge . . . .
4.   Kandhang dara jenenge . . . .
5.   Salak sing isih enom rasane . . . .
6.   Lombok rasane . . . .
7.   Kembang melati ambune . . . .
8.   Endhog buthuk ambune . . . .
9.   Saben esuk jagone . .  . .
10. Bubar udan kodhoke padha . .  . .

II   Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung – tembung sing mathuk kang cumawis ana sisih ngisore !
Tuladha :  *  Temboke putih memplak
                 *  Bareng di timbale Nana mlayu brabat
1.   Saking isine raine abang . .  . .
2.   Jarane mlayu  . . . .
3.   Saking kerep panasan kulite nganti ireng . . . .
4.   Kulite kuning . . . .
5.   Bareng direm montore mandheg . . . .
6.   bareng krungu kancane teka Nana ngadeg . .  . .
7.   Saking wedine awake anyep .  . . .
8.   hawane adhem . .  . .
9.   Wayah ketiga sumure asat . .  . .
10. Kolahe kebak . .  . .

- njekut                    - thuntheng                      - negar                         - greg
- njejet                     - nyat                               - nggereng                   - menceb – menceb
- mbranang              - gemrining
Previous
Next Post »
Thanks for your comment