Soal Bahasa Jawa Ulangan Harian I ( KD 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1 )

Ulangan Harian I ( KD 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1 )

Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk  !

1.     Sing mulang ing sekolahan arane . . . .
2.     Hardiknas dipengeti saben tanggal . . . .
3.     Ki Hajar Dewantara miyos ing Ngayogyakarta. Sinonim tembung miyos yaiku . . . .
4.     Biasane yen arep telpun / njawab telpun diwiwiti kanthi . . . .
5.     ”Halo” iku salam kang biasa diucapake ing . . . .
6.     Maca dongeng iku kalebu maca . . . .
7.     Arane wit gedhang yaiku . . . .
8.     So iku arane wit . . . .
9.     Tandha kang trep kanggo ukara pitakon yaiku . . . .
10.   Ukara carita / pawarta dipungkasi tandha . . . .

Wangsulan

1.     guru
2.     2 Mei
3.     lair
4.     salam
5.     telpun
6.     endah
7.     debog
8.     mlinjo
9.     pitakon ( ? )

10.   titik ( . )
Previous
Next Post »
Thanks for your comment