Soal UTS 1 Kelas 2 SD Semester 1 UAS 1 TA 2014/2015

            PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNIT KECAMATAN .................
SD NEGERI …………………………………


ULANGAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

                                    Mata pelajaran       :   Bahasa Jawa
                                    Kelas                     :   II (Dua)
                                    Hari/tanggal          :  
                                    Waktu                   :   60 menit
Pitudhuh :
      1.   Tulisen jenengmu ing sisih tengen ndhuwur!
      2.   Kabeh pitakon wacanen kang patitis!
      3.   Titinen maneh sadurunge dikumpulake!

Wacanen kang patitis !
                                            Bocah Pinter
                                    Bayu munggah kelas loro
                                    Rapote bijine apik
                                    Meh kabeh wolu
                                    Bayu pancen bocah sregep sinau
                                    Sregep nyambut gawe ngrewangi wong tuwa
                                    Kejaba kuwi uga bocah resikan
                                    Kancane akeh sing kepingin tiru-tiru
                                    Wong tuwane gemati banget
                                    Nang sekolahan uga disenengi
                                    Karo kanca-kancane
                                                                                                Kepetik Saka Wursita Basa 2

I.      Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener !
        1.     Bayu munggah kelas ….
        2.     Yen kepingin sekolah pinter kudu sregep ….
        3.     Wayah awan padhang, wayah mbengi ….
        4.     Kula mlampah, menawi bapak ….
        5.     Langite keton mendung, tanda yen arep ….
.       6.     Yen arep budhal sekolah ….. karo bapak lan ibu.
        7.     Saben wayah esuk jagone …..
        8.     Woh sawo sing mateng rasane ….
        9.     Kembang melati ambune ….
        10.   Supaya resik klambine kudu di ….II.    Ngrungokake!
        Gatekna crita iki sing premati ! ( diwaca guru )
                                            Pandhawa
        Pandhawa iku putrane Pandhudewanata
        Ibune aran Dewi Kunthi lan Dewi Madrim
        Pandhawa iku cacahe ana lima
        Sing mbarep aran Raden Puntadewa
        Dadi raja ing Ngamarta
        Angka loro yaiku Raden Werkudara
        Dumunung ing kasatriyan Jodhipati
        Sing panengah arane Raden Janaka
        Mapan ing Madukara
        Angka papat aran Raden Nakula
        Dumunung ing kasatriyan Bumiretawu
        Sing wuragil aran Sadewa
        Satriya ing Sawojajar
        Satriya Pandhawa iku kabeh luhur budine
        Seneng tetulung mbelani bebener
                                                                                                Kapetik Saka Wursita Basa 2

        Wangsulana pitakon ing ngisor iki !
        11.   Tulisen 3 bae jenenge satriya Pandhawa !
                Wangsulan  :       1. ................................
                                            2. ................................
                                            3. ................................
        12.   Puntadewa, Werkudara, Janaka. Kasatriyane ing ngendi bae !
                Wangsulan  :       1. Puntadewa satriya ing ...................
                                            2. Werkudara satriya ing ...................
                                            3. Janaka satriya ing ....................
        13.   Bapak kandha danu munggah kelas loro.
                Kepiye basa kramane tembung sing di garis ngisore?
                Wangsulan :        ....................................
        14.   Tulisen 3 bae punokawan Raden Janaka!
                Wangsulan  :       1. ................................
                                            2. ................................
                                            3. ................................
        15.   Tulisen 3 bae yen pinuju ngrewangi wong tuwa ing omah!
                Wangsulan  :       1. ................................
                                            2. ................................

                                            3. ................................
Previous
Next Post »
Thanks for your comment