Soal Bahasa Jawa Ulangan Harian 1 (KD 1.1, 2.1, 3.2, 4.1)

              Ulangan Harian 1 (KD 1.1, 2.1, 3.2, 4.1)

Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk !

1.     Lanjering prakara ana ing crita diarani . . . .
2.     Crita kang ngrembug babagan kewan diarani . . . .
3.     Tembung pitakon ngapa nakokake . . . .
4.     Tembung pitakon kepriye nakokake . . . .
5.     Panulisane suku sing bener yaiku . . . .
6.    
        Tembung ing nduwur unine . . . .
7.     Ragangan kuwi piranti kanggo gawe . . . .
8.     Gawe kitiran kelebu pengalaman sing gawe . . . .
9.     Ani bocah sregep pinter, amarga sregep . . . .
10.   Tembung Rahwana menawa ditulis aksara jawa yaiku . . . .

Wangsulan

1.     tema
2.     fabel
3.     mula bukaning sawijining bab
4.     kahanan
5.    
6.     mardi melu
7.     layangan
8.     seneng
9.     sinau

10.   
Previous
Next Post »
Thanks for your comment