Soal Bahasa Jawa Ulangan Harian 3 ( KD 1.1, 2.1, 3.3, dan 4.1 )

Ulangan Harian 3 ( KD 1.1, 2.1, 3.3, dan 4.1 )

Wenehana tandha ping aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan kang bener !

1.     Rasa weteng lagi lara yaiku . . . .
        a.   mules                                                     c.     linu
        b.   cekot-cekot                                           d.     ngelu
2.     Aja nglirwakake kasarasan. Kasarasan kudu . . . .
        a.   disepelekake                                          c.     Dijaga
        b.   dieling-eling                                          d.     diupaya
3.     Pacelathon tegese padha karo . . . .
        a.   nulis                                                       c.     guneman
        b.   maca                                                      d.     ngrungokake
4.     Pacelathon ora bisa ditindakake . . . .
        a.   karo kanca                                             c.     bebarengan
        b.   dhewekan                                              d.     wong akeh
5.     Puisi bebas uga diarani . . . .
        a.   gancaran                                                c.     novel
        b.   cerkak                                                    d.     geguritan
6.     Manawa lara ditambakake menyang . . . .
        a.   bakul                                                     c.     guru
        b.   dhokter                                                  d.     musir
7.     Wanti arep tuku obat mula banjur lunga menyang . . . .
        a.   apotik                                                    c.     Sekolah
        b.   bioskop                                                  d.     Pasar
8.     Sawise dipriksakake menyang dokter awakku saiki . . . .
        a.   lemu                                                      c.     lara
        b.   waras                                                     d.     mambu
9.     Geguritan iku sawijining asiling kasustraan . . . .
        a.   manca                                                    c.     jawa
        b.   anyar                                                     d.     Nuswantara
10.  
        Wacane . . . .
        a.   aja padha mara                                      c.     aja lara mata
        b.   aja lara mata                                          d.     Aja padha lara


Wangsulan

1.     a. Mules
2.     c. dijaga
3.     c. guneman
4.     b. dhewekan
5.     d. geguritan
6.     b. dokter
7.     a. apotik
8.     b. waras
9.     c. jawa

10.   d. aja padha lara
Previous
Next Post »
Thanks for your comment