Soal Bahasa Jawa dan Kunci kompos dalam

Ulangan Harian 3

Wenehana tandha ping aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan kang bener !

1.     . . . . Narno tuku kopi ?
        a.   kapan                                                     c.     sapa
        b.   ngapa                                                     d.     Ing ngendi
2.     Tembung pitakon sapa nakokake . . . .
        a.   wektu kedadean                                    c.     pawongan
        b.   mula bukaning bab                                d.     Panggonan
3.                                     menawa ditulis latin sing bener yaiku . . . .
        a.   angka lima                                             c.     angka telu
        b.   angka jawa                                            d.     kaca mata
4.     Tembung ”akeh banget” menawa ditulis Jawa yaiku . . . .
        a.                                                                 c.    
        b.                                                                 d.    
5.     Tembang gambuh watake . . . .
        a.   sumanak sumadulur                              c.     bungah
        b.   sedih                                                      d.     kesengsem
6.     Tembang macapat cacahe ana . . . .
        a.   sanga                                                     c.     sewelas
        b.   sepuluh                                                  d.     rolas
7.     Kasatriyane Nakula ana ing . . . .
        a.   Sawojajar                                              c.     Madukara
        b.   Alengka                                                 d.     Bumi Retawu
8.     Piranti gawe layangan kayata ing ngisor iki, kajaba . . . .
        a.   kertas                                                     c.     lem
        b.   ragangan                                                d.     palu
9.     Urut-urutane crita uga diarani . . . .
        a.   tema                                                      c.     amanat
        b.   alur                                                        d.     Latar
10.   Numpak gajah kalebu pengalaman sing . . . .
        a.   nyenengake                                           c.     gawe bungah
        b.   gawe susah                                            d.     gawe trenyuhWangsulan

1.     d. ing ngendi
2.     c. pawongan
3.     b. angka jawa
4.     b
5.     a. sumanak sumadulur
6.     c. sewelas
7.     a. Sawojajar
8.     d. palu
9.     b. alur

10.   a. nyenengake
Previous
Next Post »
Thanks for your comment