Soal Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1 TA 2014/2015 dan Kunci Jawaban

Ulangan Harian 4 (KD 1.1, 2.1, 3.1, 4.2)

Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk !

1.     Macapat iku cekakan saka . . . .
2.     Sekar gambuh ping catur . Tembung sekar tegese . . . .
3.     Tembung pitakon kanggo nakokake wektu jenenge . . . .
4.     Tembung pitakon pira nakokake . . . .
5.     Pasangan aksara jawa cacahe ana . . . .
6.     Panulisane pasangan ha sing bener yaiku . . . .
7.     Layang tumrap sapadha-padha diarani layang . . . .
8.     Tanggal lan wektu gawe layang diarani . . . .
9.     Lanjering prakara diarani . . . .
10.   Weling saka pangripta kanggo pamaose diarani . . . .

Wangsulan

1.     maca papat-papat
2.     tembang
3.     kapan
4.     wilangan
5.     20
6.
7.     kitir
8.     titimangsa
9.     tema
10.       amanat
Previous
Next Post »
Thanks for your comment