Kunci Soal Bahasa Jawa Ulangan Harian 2 (KD 1.2, 2.2, 3.2, 4.1)Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk !

1.     Tibaning swara ing pungkasaning gatra diarani guru . . . .
2.     Tembang gambuh kalebu tembang . . . .
3.     Dhuwur cendeke swara nalika nyritakake paraga wayang diarani . . . .
4.     Bapake Puntadewa jenenge . . . .
5.     Puntadewa kuwi duwe watak . . . .
6.     Tembung gurit menawa ditulis aksara jawa sing bener . . . .
7.                        menawa ditulis latin sing bener yaiku . . . .
8.     Pengalaman ana sing nyenengake ana sing . . . .
9.     Ngandarake carane gawe barang bisa dilaksanakake kanthi nulis . . . .
10.   Ibune Nakula lan Sadewa jenenge . . . .

Wangsulan

1.     lagu
2.     macapat
3.     intonasi
4.     Prabu Pandu Dewanata
5.     Sabar, jujur lan wicaksana
6.
7.     mulih sala
8.     ora nyenengake utawa nyedihake
9.     disposisi

10.   Dewi Madrim
Previous
Next Post »
Thanks for your comment