Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester UAS 2 TA 2013/2014

I. Berilah tanda (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar!

1. Sing kalebu kebutuhan sekolah yaiku ….
a buku, tas, mobil
b garisan, buku, pulpen
c tas, sepeda, potlot

2. Pak tani nandur timun ana tegalan. Wohe gedhe-gedhe. Timune akeh sing ilang amarga dicolong … Kancil nyolong … sebab wetenge luwe.
a kancil, timun
b pak tani, timun
c kancil, pak tani


3. Timun nyolong kancil.
Urutan tembung ing ukara ing ndhuwur durung runtut. Sing runtut yaiku ….
a Nyolong kancil timun.
b Timun kancil nyolong.
c Kancil nyolong timun.

4. Ukara ing ngisor iki sing bener panulisane yaiku ….
a Ibu nitih dhokar
b Bapak uga nitih dokar
c Bu Lik uga nitih ndokar

5. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong diarani ….
a. pelawak
b punakawan
c kawan-kawan

6. Kasur, bantal, guling, slimut iku piranti kanggo ….
a. Mangan
b. turu
c. sinau

7. Tika seneng nandur kembang saben sore ….
a. Disapu
b. dibubuti
c. disirami

8. Pelem mentah rasane kecut lek wis mateng rasane ….
a. Legi
b. sepet
c. pait

9. Adhike bapak sing lanang arane ….
a. Pakdhe
b. paklik
c. bulik

10. Sing kalebu piranti olahraga …..
a. Raket, bal, kok
b. Sapu, sulak, serbet
c. Sendok, piring, garpu
Previous
Next Post »
Thanks for your comment