Latihan Bahasa Jawa UKK Kelas 5 SD Semester 2 UAS 2 TA 2013/2014

I. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang tepat !
1. Yen mlaku ing cuaca kang akeh pedhut prayogane nggawa ….
a. Rek/ korek api c. lampu senter
b. Payung d. topi

2. Ing ngisor iki klebu dasanamane lemah, kajaba ….
a. Siti c. bumi
b. Pertiwi d. awiyat
3. Anak papat wadon kabeh jenenge ….
a. Ontang-anting c. kedhana-kedhini
b. Sarimpi d. cukit dulit

4. Cacahing larik saben sapadha di arani ….
a. Guru lagu c. dhong-dhing
b. Guru wilangan d. guru gatra

5. Klebu tari daerah Jawa, kajaba ….
a. Bondan c. gambir anom
b. Golek d. poco-poco

6. Ing ngisor iki klebu tembang dolanan, kajaba ….
a. Menthog-menthog c. jaranan
b. Mijil d. jambe tukul

7. Anggone golek ragat sekolahe anake direwangi adus kringet. Adus kringet tegese ….
a. Ongkang-ongkang c. nyambot gawe abot banget
b. Laras-arasan d. sila tumpang

8. Wedang bubuk gula jawa, yen kepethuk ati ….
a. Cuwa c. lega
b. Gela d. lila

9. rw pen=i  ai=  amBrw. Penulisan latine yaiku ….
a. Rawa pening ing Magelang c. Rawa Pening Ing Tuntang
b. Rawa Pening Ing Ambarawa d. Rawa Pening Ing Semarang

10. Sing nraju mas iku ….
a. Bangkekane c. tangane
b. Pundhake d. gulune

11. Anak Jaran arane ….
a. Pedhet c. cempe
b. Belo d. gudel

12. Raden Werkudara gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur kosok baline …
a. Cilik cendhek c. cilik-cilik
b. Cendhak-dawa d. dhuwur lemu
13. Kadingaren kowe gelem teka mrene. Ukara kasebut jangkepe kang mathuk ….
a. Mbalung janur c. njanur gunung
b. Jenang gula d. jenang sela

14. Wong kang pagaweyane dol tinuku kewan rajakaya diarani ….
a. Gerji c. gamel
b. Blantik d. niyaga

15. Klebu jenenge jangan, kajaba …. 
a. Tahu pong c. kangkung
b. Kobis d. mbayungDownload Lengkap RUM I, II, III DISINI
Previous
Next Post »
Thanks for your comment