Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 4 SD UTS 2ULANGAN TENGAH SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

                                             Mata pelajaran     :      Bahasa Jawa
                                             Kelas                   :      IV (Empat)

A.      Isian
1.         Cindhelaras
2.         Becik, culika
3.         Sumanak sumadulur
4.         Kahanan
5.         Nyenengake
6.         Hanoman
7.         Darji lan Tini
8.         Ing sekolahan
9.         Kertas karton, kawat, pring lan lem (Kebijaksanaan guru)
10.     Akeh banget
11.     Sabar, ngemong karo adhi-adhine, jujur lan wicaksana
12.     Nyedhihake
13.     Dewi Madrim
14.     Mbak Sri lan adhine
15.       


B.       Uraian
1.         Unsur-unsur cerita rakyat yaiku :
a.         Irah-irahan yaiku judul crita
b.        Tema yaiku lanjering prakara
c.         Amanah yaiku weling pangripta
d.        Paraga yaiku tokoh kang ono ing sajroning crita
e.         Latar yaiku panggonan dumadine crita
f.         Alur yaitu urut-urutane crita
2.         Gawe ukara : (Kebijaksanaan guru)
3.         Bapak tindak kantor nitih montor
4.         Urut-urutane gawe layangan (kebijaksanaan guru)
5.         Pandhawa lima :


a.         Puntadewa
b.        Werkudara
c.         Arjuna
d.        Nakula
e.         Sadewa


6.         Tembang macapat ana 11 yaiku :


a.         Gambuh
b.        Mijil
c.         Megatruh
d.        Maskumambang
e.         Pocung
f.         Durma
g.        Kinanthi
h.        Sinom
i.          Pangkur
j.          Dandhang gula
k.        Asmarandhana


7.         Alur yaiku urut-urutane crita
Latar yaiku panggonan dumadine crita
8.         a.    Carane gawe soto


b.    Tuku trasi


c.    Lagi teka


9.         a.    Ana tegal
b.    Jagung bakar
c.    Hama wereng
10.     2 – 1 – 4 – 3 

Previous
Next Post »
Thanks for your comment