Soal UAS I Bahasa Jawa Kelas VI 6 SD Semester 1 TA 2014/2015

ULANGAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN AJARAN 2014/2015

                                             Mata Pelajaran         : Bahasa Jawa
                                             Kelas                        : VI (Enam)
                                             Hari/Tanggal            : 
                                             Waktu                      : 90 menit

I.          Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener!
1.        Sukira enggal nyiapake buku pelajaran ana ing kelas. Soale wis bel mlebu jam pitu. Dheweke wedi menawa gurune wis mlebu kelas, dheweke durung siap. Latar wektu sajroning crita anak ing dhuwur yaiku wayah ....
2.        Piweling utawa pesen kang ana ing crita diarani ....
3.        Gambaraning sipat paraga ana ing sawijining crita diarani ...
4.        Cekap semanten saha makaten ingkang saged kula aturaken. Punggelan pidhato iku kalebu ....
5.        Bapak lan ibu saweg rawuh daleme Eyang. Tembung “rawuh’ iku ora jumbuh, kudune ....
6.        Raden Werkudara kasatriyan ing ....
7.        Bono diadohi kanca-kanca amarga lunyu ilate. Lunyu ilate tegese ...
8.        Adhiku digawekake layangan dening Pak Lik. Pamisahe tembung “digawekake” sing bener yaiku ....
9.        Tembung linggane diowahi yaiku ....
10.    Rukun agawe santosa, crah agawe ....

II.          Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!
1.        Sebutna 3 bagian saking pidhato!
Jawab  :  ...............................................................................................................................
                           ...............................................................................................................................
2.        Pak Guru mriksani garapanku. Ukara tanduk iku owahana dadi ukara tanggap!
Jawab  :  ...............................................................................................................................                             ...............................................................................................................................
3.        Goletana tegese tembung ing ngisor iki!
a.     adol kringet                   b. jembar segarane                   c. lambe tipis
Jawab  :  ...............................................................................................................................
               ...............................................................................................................................
4.        Pak Wisnu dhahar sega soto ing warung. Udhalen ukara ing nduwur miturut kalungguhane tembung!
Jawab  :  ...............................................................................................................................
                           ...............................................................................................................................
5.        Salinana nganggo aksara Jawa kang bener!
Pramuka lagi kemah
Jawab  :  ..............................................................................................................................
Previous
Next Post »
Thanks for your comment