Kunci Jawaban UTS I Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD Semester 1 TA 2014/2015

KUNCI   JAWABAN
Mata Pelajaran  :  Pend. Agama Islam
Kelas   :  IV (Empat)
        

I.             1.    A                 11.    C                         II.        1.   Maliki yaumiddin             
2.      A                  12.    D                                                2.   satu
3.      B                   13.    A                                                3.   Alloh SWT
4.      C                   14.    B                                     4.   tanah liat
5.      A                  15.    A                                                5.   Abdulloh
6.      D                  16.    D
7.      B                   17.    D
8.      C                   18.    D
9.      A                  19.    C
10.  B                   20.    D

III.       1.    7 ayat
2.      Allohussomad
3.      Boleh berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
4.      Surga
5.      Abu Tolib

PEDOMAN PENILAIAN

I.             20   x    1   =   20              (betul  x  1)
II.            5   x    2   =   10              (betul  x  2)
III.         5   x    4   =   20              (betul  x  4)

       50

 

    

KUNCI   JAWABAN
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas   :  IV (Empat)
        
I.             1.    C                  11.    B                         II.        1.   Ibu jari                  
2.      D                  12.    B                                     2.   Bakal biji
3.      C                   13.    D                                                3.   Pulau Roti
4.      A                  14.    C                                     4.   Berpegangan pada kulit kayu
5.      C                   15.    A                                                5.   Tidak mengalami pertumbuh-
6.      A                  16.    D                                                      an, namu berkurang kemam-
7.      D                  17.    D                                                      annya
8.      B                   18.    A
9.      A                  19.    C
10.  B                   20.    C
III.       1.   Suaranya lembut, pinggulnya membesar, tumbuh payudara, tumbuh rambut di
bagian tertentu
2.      -      Akar mengembang berisi cadangan makanan
-          Pada permukaan umbi tidak terdapat mata tunas
-          Kalau umbi dipotong-potong di tanam tidak tumbuh
3.      Telur – berudu – berudu berkaki – katak muda – katak dewasa
4.      Perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia.
Contoh : cangkok, setek, sambung pucuk, okulasi, menempel, dll
5.      -     Penebangan kayu secara liar       -    Pemburuan liar
-          Pembangunan rumah di bukit     -    Pembuangan sampah/limbah di sungai


PEDOMAN PENILAIAN

1.            20   x    1   =   20              (betul  x  1)
2.              5   x    2   =   10              (betul  x  2)
3.              5   x    4   =   20              (betul  x  4)

       50

 

    

KUNCI   JAWABAN
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas   :  I (Satu)


I.             1.    B                              6.    C                           11.    B                        
2.      B                               7.    B                           12.    B
3.      A                              8.    C                           13.    A
4.      C                               9.    A                          14.    A
5.      A                              10.  C                           15.    C

II.          16.  mata
17.  gigi
18.  nasi
19.  lalat
20.  pohon

PEDOMAN PENILAIAN

1.      15   x    1   =   20              (betul  x  1)
2.        5   x    2   =   10              (betul  x  2)

       30


 


KUNCI   JAWABAN
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas   :  II (Dua)


II.          1.    C                              6.    C                           11.    A                                   
2.      A                              7.    B                           12.    A
3.      B                               8.    A                          13.    B
4.      B                               9.    C                           14.    C
5.      A                              10.  B                           15.    C

III.       16.  sirip
21.  mamalia
22.  akar
23.  enam (6)
24.  parasit

PEDOMAN PENILAIAN

1.      15   x    1   =   20              (betul  x  1)
2.        5   x    2   =   10              (betul  x  2)

       30


 
KUNCI   JAWABAN
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas   :  IV (Empat)
        

I.             1.    C                  11.   B                          II.        21.   Anggota gerak     
11.  B                   12.    B                                     22.   Jantung dan paru-paru
12.  A                  13.    C                                     23.   Kapur
13.  D                  14.    A                                                24.   Bulu hidung
14.  B                   15.    A                                                25.   Akarnya
15.  A                  16.    B
16.  D                  17.    C
17.  D                  18.    B
18.  A                  19.    D
19.  C                   20.    D

IV.        26.  -     menegakkan tubuh                    -     membentuk tubuh
-          melekatnya otot/daging               -     melindungi bagian tubuh
27.  -     tulang paha                                
-          tulang tempurung lutut
-          tulang kering
-          tulang betis
-          tulang pergelangan kaki
-          tulang telapak kaki
-          tulang jari kaki
28.  -     penglihatan
-          peraba
-          perasa
-          pencium
-          pendengaran
29.  -     Hewan pemakan tumbuhan (herbovora)
-          Hewan pemakan hewan lain (karnivora)
-          Hewan pemakan tumbuhan dan hewan (omnivore)
30.  -     Menyerap air dan zat hara
-          Menunjang berdirinya tumbuhan
-          Sebagai alat pernapasan
-          Sebagai penyimpab cadangan makanan


PEDOMAN PENILAIAN

I.             20   x    1   =   20              (betul  x  1)
II.            5   x    2   =   10              (betul  x  2)
III.         5   x    4   =   20              (betul  x  4)

       50 

    

KUNCI   JAWABAN
Mata Pelajaran  :  Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas   :  V (Lima)
        

I.             1.    B                  11.    B                         II.        21.   Masalah kependudukan  
2.      C                   12.    A                                    22.   GPK (Gerakan Pengacau Keamanan)
3.      A                  13.    C                         23.   Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap
4.      D                  14.    B                                 satu juga
5.      C                   15.    A                                    24.   Nusantara
6.      D                  16.    D                                    25.   LIPI
7.      A                  17.    A
8.      B                   18.    B
9.      D                  19.    C
10.  C                   20.    D

III.       26.  Wilayah NKRI pada awal kemerdekaan meliputi 8 provinsi yaitu
-          Sumatra                          -     Borneo (Kalimantan)
-          Jawa Barat                      -     Sulawesi
-          Jawa Tengah                   -     Sunda Kecil (Nusa Tenggara)
-          Jawa Timur                     -     Maluku
27.  Hal-hal yang dapat dilakukan yaitu :                                   
-          Menaati peraturan
-          Menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh
-          Saling menghormati perbedaan
-          Menjaga lingkungan sekitar
28.  NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Indonesia membentang dari sabang sampai merauke. Dibagi dalam 33 provinsi. Indonesia dipimpin oleh seorang presiden dan melibatkan rakyat dan oengambilan kebijakan negara
29.  Manfaat menjaga keutuhan Indonesia adalah :
-          Menjaga kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia
-          Menjaga persatuan dan kesatuan yang telah terbina
-          Mewariskan Indonesia kepada anak cucu kita
-          Menghargai jasa para pahlawan
30.  Sikap kepahlawanan yang patut diteladani yaitu :
-          Berjuang dengan sepenuh hati
-          Berjuang untuk rakyat
-          Tak kenal lelah
-          Tidak pamrih
-          Gigih
-          Selalu bersemangat


PEDOMAN PENILAIAN

1.            20   x    1   =   20              (betul  x  1)
2.              5   x    2   =   10              (betul  x  2)
3.              5   x    4   =   20              (betul  x  4)

       50

 

    KUNCI   JAWABAN
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas   :  III (Tiga)
        

I.             1.    B                  11.    D                                               
2.      A                  12.    A                       
3.      C                   13.    C            
4.      D                  14.    B            
5.      A                  15.    D                       
6.      B                   16.    A
7.      C                   17.    B
8.      A                  18.    C
9.      A                  19.    D
10.  B                   20.    A

II.          21.  bernapas
22.  berkembangbiak
23.  pertumbuhan
24.  tidur
25.  polusi/pencemaran

PEDOMAN PENILAIAN

1.            20   x    1   =   20              (betul  x  1)
2.              5   x    2   =   10              (betul  x  2)

       30

 

Previous
Next Post »
Thanks for your comment