Soal UAS 2 Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 TA 2014/2015 + Kunci Jawaban

Jlimetana tuladha layang ing ngisor iki!

                                                                                   ( 1 ) Surabaya, 5 Juli 2001

( 2 ) Salamku kanggo kanca-kancaku kelas 5
        SDN Sukarame Kediri
        Ing Kediri

( 3 ) Kanthi layang iki, aku menehi kabar menawa aku ing Surabaya tansah rahayu slamet. Kang
       daksuwun, muga-muga kabeh kanca ing kene semono uga.

( 4 ) Kejaba saka iku, perlu dakkabarake menawa aku lagi wae nampa rapot lan saiki liburan. 
       Apa ing kene  kanca-kanca uga wis nampa rapot? Muga-muga ing rapotan ing semester iki kabeh kanca 
       kasih….

( 5 ) Wusana, cukup semene wae, liya dina dakkirim layang maneh.

( 6 ) Saka kancamu,

( 7 ) ………

( 8 ) Bagus Kurniawan


I.Layang iku ana perangane. Coba sebutna perangane layang mau!

1……………….      4………………                7…………………
2………………..     5……………..                  8……………….
3………………..     6………………

II.Isenana titik-titik ing ngisor iki!

1.Puisi gagrag anyar sing ora kaiket guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu, nanging isih ngugemi anane rasa kaendahan diarani … .

2.Perangane layang iki ana … .

3.Pandhawa iku ana ing lakon … .

4.Isi utawa surasa basa manggon ing urutan …

5.Aja rame-rame ibuku lagi …

6.Aku wis adus, bapak dereng … .

7.Saiki aku ( garap ) PR Basa Jawa. Tembung garap benere … .

8.Jagung ing meja mau wis ( pangan ). Tembung pangan benere … .

9.Wong asor nanging sugih kapinteran, paribasane … .

10.Sing diarani Dasamuka yaiku … .

11.Wayahe wis bengi, wong-wong padha budhal turu. Ukara iku basa kramane … .

12.Cacahe tembang Dhandhanggula ana … .

13.Pandwa iku sadulure … .

14.Guru wilangan tegese …

15.Isih esuk, bapak wis budhal menyang kantor. Ukara iku basa kramane … .

KUNCI JAWABAN

I.Perangane layang
1.papan lan titi mangsa                      5.panutup utawa wasana basa
2.adangiyah                                        6.peprenahan
3.bebuka utawa satata basa               7.tapak asta
4. isi utawa surasa basa                      8.asma pengiirim


II.Isian
1.geguritan                                      11.Wancinipun sampun dalu, tiyang-tiyang sami bidhal sare
2.5                                                  12.10
3.Mahabarata                                  13.Kurawa
4.3                                                  14.cacahe wanda saben gatra
5.sare                                              15.Taksih enjing, bapak sampun tindhak dhateng kantor
6.siram
7.nggarap
8.dakpangan
9.bathok bolu isi madu
10.paraga kang bisa maleh rupa akeh
Previous
Next Post »
Thanks for your comment