Soal Bahasa Jawa Kelas 1 SD UTS 2 Semester 2 TA 2013/2014

Wacanen kang patitis!
ADUS ING KALIIng mburine omahku ana kali
Kaline ora pati gedhe
Wayah dina Minggu
Sukoco, Andri lan Anang
Seneng adus ing kali
Luwih-luwih yen pinuju udan
Tansaya tambah seneng karo udan-udanan
Adus ing kali iku ora apik
Amargo gampang kena lelara
Umpamane lara kulit lan lara weteng
Pinter Basa Jawa
I. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!

1. Sapa sing adus ing kali?
............................................................................................................................. .......................
2. Wayah dina apa Sukaca lan kancane adus ing kali ?
..................................................................................................................................... ...............
3. Ana apa ing mburine omahku?
....................................................................................................................................................
4. Adus ing kali becik apa ora?
............................................................................................................................. .......................
5. Adus ing kali gampang kena apa?
............................................................................................................................. .......................

II. Wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, utawa c minangka wangsulan sing paling bener!

6. Sing becik kuwi adus ana ing ...
a. Kali b. jedhing c. udan-udanan

7. Anita ngombe banyu ...
a. Mentah b. kali c. mateng

8. Pak dhe sare ana ing ...
a. Kasur b. latar c. meja

9. Adhike ibu utowo Bapak diarani ...
a. Bulik utowo paklik b. pak dhe c. bu dhe

10. Supaya ora gampang lara untuk kudu sregep ...
a. Ngemut permen b. sikatan c. adus

11. Budi lara weteng amarga maem ...
a. Jajan sing kurang resik b. roti c. soto

12. Amir digawa ibu menyang ... amarga lara weteng.
a. Pasar b. puskesmas c. sekolah

13. Sing kluruk saben esuk kae ...
a. Dara b. jago c. sapi

14. Papan kanggo ngingu iwak hias diarani ...
a. Aquarium b. kali c. kolam

15. Rasane ... iku asin.
a. Gula b. uyah c. obat

16. Putranipun paman lan bibi namung kalih. Tembung kalih basa ngokone ...
a. Loro b. papat c. limo

17. Kembang lombok arane ...
a. Menik b. penik c. mawar

18. Sinau bareng-bareng supoyo ...
a. Nakal b. pinter c. ngguyu

19. Yen tuku obat ing ...
a. Bakul es b. warung c. apotik

20. Bocah sekolah ora keno ...
a. Mbolos b. sinau c. nulis

21. Lara watuk ora pareng ngombe ...
a. Wedang jahe b. es c. susu

22. Lombok iku rasane ...
a. Legi b. pedhes c. asin

23. Bocah iku kudu ... marang wong tuwo.
a. Bekti b. wani c. mbantah

24. Paman ngasta ing kantor Pemda. Ngasta pada tegese karo ...
a. Nggawa b. dolan c. nyambut gawe

25. Aku ndherek ibu blanja ing pasar. Blanja pada tegese karo ...
a. Menehi b. tetuku c. dodolan

III. Titik-titik ing ngisor iki isenana nganggo tembung sing bener!

26. Aku kudu sregep ... ben ora lara untu.
27. Anton budhal ing ...
28. ... sing durung sarapan?
29. Saben jam 06.30 esuk aku budhal ...
30. Sing sregep sinau mesthi ...
31. Lampune mati, mulane peteng ...
32. Uyah rasane asin, yen lombok rasane ...
33. Saben dina kudu ... supoyo awak resik lan seger.
34. Ibu mundhut sayuran ing ...
35. Anake wedhus arane ...

IV. Garapen manut printahe!

36. Ukara iki kramakno!
Ibu lara weteng.
......................................................................
37. Ukara iki gawenen basa ngoko!
Simbah ngunjuk jampi.
.....................................................................
38. Tembung-tembung iki tatanen sing bener!
Pinter – sinau – marakake – sregep
.....................................................................
39. Gaweo ukara nganggo tembung “sikatan”!
......................................................................
40. Tulisen nganggo aksara latin utawa jejek sambung!
Resikan iku marakake sehat
......................................................................
Previous
Next Post »
Thanks for your comment