Soal Matematika Kelas 2 SD Semester 2 UTS 2 TA 2013-2014

I.          Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar !
1.   
                                                      OOOOOOOOOO
Perhatikan gambar !
Satu keranjang berisi 5 telur,
 Banyak telur dalam 3 keranjang adalah ….
A. 10                           B. 25                           C. 15

2.   
         OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   
Perhatikan gambar !
Ada 4 apel dalam tiap keranjang,
Banyaknya apel dalam 4 keranjang adalah ….
A. 12               B. 16                           C. 20

3.     8 + 8 + 8 = ….
A. 16                                             B. 25                                       C. 24

4.     8 x 4 = ….
A. 32                                             B. 40                                       C. 37

5.     …. x 2 = 18
A. 6                                               B. 9                                         C. 7

6.     20 : 4 = ….
A. 6                                               B. 7                                         C. 5

7.   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
                                                                  Jagung dimasukkan kedalam 3
                                                                  keranjang sama banyak.
                                                                  Banyaknya jagung dalam tiap keranjang
                                                                  adalah ….
                                                                  A. 6                 B. 4                             C. 3

8.     15 : …. = 5
A. 4                                               B. 2                                         C. 3

9.     25 : 5 x 4 = ….
A. 25                                             B. 20                                       C. 18

10.  3 x 4 : 2 = ….
A. 7                                               B. 6                                         C. 5

II.            Isilah titik-titik dibawah ini !
1.    pak Yudi membeli 5 dus mie instant, tiap dus berisi 3 mie instant, mie instant yang di beli pak Yadi adalah …………… bungkus
2.    Ani membeli 7 keranjang jeruk, jika tiap keranjang berisi 4 buah jeruk, banyak jeruk seluruhnya adalah ……………. Buah
3.    Ibu mempunyai 12 buah mangga, mangga itu dibagikan kepada 4 orang anak, setiap anak mendapatkan …………….. buah mangga
4.    di keranjang ada 42 jeruk, dibagikan kepada 7 orang anak, setiap anak mendapatkan ………… buah jeruk
5.   ……….. x 8 = 24
Previous
Next Post »
Thanks for your comment