Soal Bahasa Sunda Kelas 1 UKK Semester 2 TA 2013/2014

Perpustakaan

Di sakola Yodi aya perpustakaan
Yodi sok ka perpustakaan
Di perpustakaan loba buku
Aya buku pangajaran
Jeung buku carita
Yanti jeung uli aya di perpustakaan
Keur maca buku carita
Di perpustakaan teu kenging ribut
Ngaganggu keur nu maca

I.      Cakraan  (X) aksara  A,B, atawa C  di hareupeun jawaban anu bener!

1.      Di sakola Yodi aya  . . . .                                                                                                               A kantin                                    B. perpustakaan                                C. warung
2.      Nu sok di perpustakaan nyaeta . . . .                                                                                 
A. Yodi                                  B. Yati                                                C. Yeni
3.      Di perpustakaan aya buku pangajaran jeung . . . .
 A. komik                               B. carita                                             C. dongeng
4.      Nu aya di perpustakaan nyaeta . . . .                                                                                 
A. Yani jeung Yati               B. Yati jeung Uli                               C. Yanti jeung Uli
5.      Yanti jeung Uli keur maca buku . . . .                                                                               
A. carita                                 B. pangajaran                                    C. komik
6.     
Reni jeung Santi keur ulin maen . . . .
Sendok           A. ular tangga           B.  beklen                              C. congklak


7.     
Faza nuju latihan . . . jeung Rizky
                                
A.                           A. penca silat            B.  drama                               C. nembang


8.     
Gambar sato di handap ngaranna . . . .
            A. kuda                      B. onta                        C. jerapah

9.      Dariuk kecap asalna . . .  .                                                                                                            A. didiukan                                    B. diuk                                   C. diukan
10. Abdi mah tos neda, pun bapa parantos . . . .                                                        
A. dahar                                 B. tuang                                  C. emam


II.    Eusian

1.      Bedog paranti . . . .
2.      Gajah tulalena mani . . . .
3.      Sasatoan anu hirupna di cai nyaeta . . . .
4.      Sateuacan diajar urang kedah . . . .
5.      Papan bor pakakas nu aya di . . . .
6.      Embe sorana ngaberele, ari hayam  . . . .
7.      Nu sok ngolah sawah jeung kebon disebutna . . . .
8.      Korsi paranti . . . .
9.      Doni karesepna maen . . . .
10.    Di kelas teu kenging . . . .
Previous
Next Post »
Thanks for your comment