Soal UTS 2 dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 2 SD TA 2013/2014

Nama: ………………………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
UPTD DIKPORA UNIT KECAMATAN ...........................
SEKOLAH DASAR NEGERI ………………………………………………


ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER 2
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
                                           Mata Pelajaran     :    Bahasa Jawa
                                           Kelas                    :    II (dua)
                                           Hari/Tanggal        :    ………………………
                                           Waktu                  :    60 menit

PETUNJUK UMUM
1.      Tulisen jenengmu ing pojok  tengen ndhuwur!
2.      Wacanen kang prastiti kabeh pitakon!
3.      Garapen dhisik pitakon kang ko anggep gampang!
4.      Tlitinen maneh sadurunge dikumpulake!

I.                   Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener!

Stasiun
Stasiun
Dina Minggu Bapak tindak menyang stasiun. Ngeteraken Ibu tindak menyang Jakarta. Stasiune rame banget. Akeh wong padha tindak menyang kutha. Ana sing tindak menyang Jakarta, ana sing tindak menyang Bandung, lan sapanunggalane.

 1. Dina Minggu Bapak tindak menyang ....
 2. Ibu tindak menyang ....
 3. Stasiune … banget.
 4. Ing stasiun akeh wong padha tindak menyang Jakarta lan …
 1. Gambar ing sisih nduwur yaiku....
 2. Akeh wong dodol lan …. buah
 3. Kahanane rame ….
 4. Uwitku akeh rine, warnaku abang jambon, ambuku wangi, aku kembang ....
 5. Masinis yaiku wong sing pegaweane nglakoake ....
 6. Punakawan sing irunge dawa jenenge ….

II.                Sawise tangi turu, aku nglempit ….Wangsulana pitakon ing ngisor iki!
 1. Ibu lunga menyang pasar.
Kramakna ukara ing nduwur!
Wangsulan:  …………………………………………………………………….
 1. Sinau – sregep – Budi.
Tembung ing nduwur yen didadeake ukara kang bener yaiku ….
Wangsulan:  …………………………………………………………………….
 1. Tulisen jenenge wayang 3 bae?
Wangsulan:  1. ………………………………………………………………….
                     2. ………………………………………………………………….
                     3. ………………………………………………………………….
 1. Tulisan 3 bae penggawean ngrewangi wong tuwa nang ngumah?
Wangsulan:  1. ………………………………………………………………….
                     2. ………………………………………………………………….
                     3. ………………………………………………………………….
 1. Tulisen ukara ing ngisor iki nganggo Aksara latin!
“Nana bocah pinter”
Wangsulan: 1. ………………………………………………………………….

KUNCI JAWABAN
ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER 2
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
                                           Mata Pelajaran     :    Bahasa Jawa
                                           Kelas                    :    II (dua)
                                           


I.                   Isian singkat
1.      Stasiun
2.      Jakarta
3.      rame
4.      Bandung
5.      pasar
6.      tuku
7.      banget
8.      mawar
9.      sepur
10.  petruk

II.                Uraian
1.      Ibu tindak dateng peken
2.      Budi sregep sinau
3.      Janaka, Werkudara, Puntadewa (Kebijaksanaan guru)
4.      Momong, nyapu, ngumbahi klambi (Kebijaksanaan guru)

5.      Kebijaksanaan guru
Previous
Next Post »
Thanks for your comment