Soal Bahasa Sunda Kelas 1 SD UKK TA 2013/2014

Perpustakaan
Di sakola Yadi aya perpustakaan
Yadi sok ka perpustakaan
Di perpustakaan loba buku
Aya buku pangajaran
Jeung buku carita
Yanti jeung Uli aya di perpustakaan
Keur maca buku carita
Di perpustakaan teu kenging rebut
Ngaganggu ka nu keur maca

I.              Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar !
1.    Di sakola Yadi aya ….
A.kantin                                       B. perpustakaan                   C. warung

2.    Nu sok ka perpustakaan nyaeta …
A. Yadi                                         B. Yati                                                C. Yani

3.    Di perpustakaan aya buku pangajaran jeung buku ….
A. komik                                       B. carita                                  C. dongeng

4.    Nu aya di perstakaan nyaeta ….
A. Yani jeung Yati                      B. Yati jeung Uli                   C. Yanti jeung Uli

5.    Yanti jeung Uli keur maca buku ….
A. carita                                        B. pengajaran                       C. komik]

6.    


                                                      Ngaran kaulinan nu aya dina gambar nyaeta ….
                                                      A. sondah
                                                      B. beklen
                                                      C. congklak

7.                                                                                                          7. Faza nuju latihan … 
                                                                                                          A. pencak silat
                                                                                                          B. drama
                                                                                                          C. nyanyi8.                                              Gambar sato di gigir ngarana ….
                                          A. kuda
                                          B. unta
                                          C. jerapah
9.    Dariuk kecap asalna dina ….
A. calik                                         B. diuk                                    C. diukan

10. Abdi mah tos neda, dupi bapa parantos ….
A. neda                                        B. tuang                                 B. emam


II.         Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !
1.    Bedog paranti ……………..
2.    Gajah tulalena meuni ………………….
3.    Sasatoan nu hirupna di cai nyaeta ……………………….
4.    Sateacan  diajar urang kedah …………………………….
5.  Papan bor pakakas nu aya di ………………………….


referensi dari teman saya di jawa barat...
Previous
Next Post »
Thanks for your comment