Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Serta Kisi UAS I TA 2013/2014

ULANGAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

Mata Pelajaran          :   Basa Jawa
K e l a s                     :   I ( Satu )           
Hari / tanggal            :  
W a k t u                   :    

Pithuduh !
1.        Tulisen jenengmu ing pojok tengen sisih ndhuwur !
2.        Wacanen saben pitakon kanthi patitis !
3.        Garapken dhisik pitakon seng kok anggep gampang !
4.        Titinen maneh garapanmu sadurunge diaturake marang Bapak / Ibu guru !

I.         Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, utawa c sing kok anggep paling bener!

1.                                            swarane gambar ing sisih kiwa iki yaiku ....
                                         
a.       jes – jes – jes
b.      ren – ren – ren
c.       ting – ting – ting2.                                                iki gambar sapi swarane ....
a.       embek – embek
b.      moo moo moo
c.       kwek kwek kwekwacanen !

tepungna jenengmu

jenengku menik
aku kelas siji SD
omahku ana ing jalan sudirman
bapakku asmane pak sugeng
ibuku asmane bu wati
besuk gedhe kepengin dadi dokter
kapetik saka: aku bisa basa jawa 1

3.        miturut wacan ing dhuwur, omahe menik ana ing ....
a.       Jalan Kartini
b.      Jalan Sudirman
c.       Jalan Sutoyo
4.        asmane ibune menik yaiku ....
a.       bu wati
b.      bu yeni
c.       bu susi

5.        saiki aku kelas ....
a.       siji
b.      loro
c.       telu
6.        a–k–u  b–u–d-i, diwaca ....
a.       aku budi
b.      aku dudi
c.       aku boni
7.                                                                                         tulisan ing sisih kiwa iki diwaca ....
a.    iIki nina
b.    iki nani
c.    iki nana

8.                                                                                         swarane gambar ing sisih kiwa iki yaiku ....
a.    dhor
b.    dhung
c.    pyar
9.        punakawan sing mripate amba, lambene ndower yaiku ....
a.       bagong
b.       gareng
c.       petruk
10.    dini ketemu Anto
dini banjur nyapa ....
a.       ana Anto
b.      aku apik-apik wae
c.       hai Anto, piye kabare?

11.    kepethuk bu guru ing wayah esuk ngaturake ...
a.       sugeng sonten
b.      sugeng enjing
c.       sugeng siang
12.    badhe tindak pundi bu?
gambar kang cocok karo ukara ing ndhuwur yaiku ....


a.                                                       b.                                         c.
13.    manawa diwenehi, becike ....
a.         nuwun sewu
b.         ngrumiyini
c.         matur nuwun

14.                                       gambar ing sisih kiwa iki sing bener ngucapake, “ bu, kulo              
                                             badhe ... “
a.       tumbas
b.      sekolah
c.       dolan


15.                                       iki gambare ....
a.       bapak
b.      ibu
c.       kakek
II.      Isinana cecek-cecek ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk !

16.    bu guru ngendiko
yen ora mlebu kudu ...
17.                                      swarane gambar ing sisih kiwa iki yaiku ....
18.                                       swarane gambar ing sisih kiwa iki yen tiba yaiku ....
19.    kewan sing seneng nyolong timun yaiku ....

20.                                       aku klebu wayang, sikilku gejig, tanganku seko, 
                                   mripatku kero, jenengku yaiku ....


21.                                       penengah pandawa yaiku ....
                                           


22.    ca-tur-ga-war
wanda rucah ing ndhuwur yen ditata dadi ukara kang nduweni teges yaiku ....
23.                                       tini ... latar
                                           24.                                        anto ... sekolah 
                                           


25.   jenengku endah
umurku enem taun
aku kelas siji SD

endah kelas ... SD


III.   Wangsulana pitakon iki kanthi utha !

26.    critakna gambar ing ngisor iki !

wangsulan :
1. kodhok yen muni diarani ....
2. kodhok ngorek ing pinggir ....
3. suarane kodhok theot ....

27.    tulisen jenenge kancamu 3 bae sing klebu bocah wadon !
wangsulan :
1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................


28.    kenalna kanthi bener !

wangsulan :
1. jenengku ....
2. asmane ibuku ....
3. asmane bapakku ....

29.  rakiten tembung-tembung ing ngisor iki supaya dadi ukara sing bener !
siti – kasur - nata
wangsulan :
1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................

30.    tulisen 3 bae jenenge wayang sing klebu punakawan !
wangsulan :
1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. .....................................................................KISI-KISI SOAL UAS I TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
Mata Pelajaran                : Bahasa Jawa
Kelas                              : I (Satu)
Kurikulum                      : KTSP
Jumlah Soal                    : 30 butir
1.      Pilihan Ganda       : 15  butir soal
2.      Isian                      : 10  butir soal
3.      Uraian                   : 5    butir soal

Standar Kompetensi (SK)
Kompetensi Dasar (KD)

MATERI
INDIKATOR
No. Soal
Bentuk Soal
PG
IS
UR
1.      MENDENGARKAN
Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan melalui mendengarkan berbagai bunyi/suara atau bunyi bahasa dan tembang dolanan
1.1 Mendengarkan dan membedakan berbagai bunyi/suara dan atau bunyi bahasa

Bunyi dan suara tertentu dan bunyi bahasa

§  Disajikan gambar, siswa dapat menyuarakan atau menirukan bunyi berdasarkan gambar

1§  Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan bunyi berdasarkan gambar
2


2.      BERBICARA
Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan melalui memperkenalkan diri,menyapa,menjawab sapaan sesuai ungguh-ungguh
2.1 Memperkenalkan diri menggunakan kalimat sederhana dengan ragam bahasa tertentu
Kalimat sederhana tentang perkenalan
§  Disajikan bacaan tentang perkenalan diri, siswa dapat menyebutkan data diri dengan ragam tertentu
3


§  Siswa dapat menyebutkan data diri keluarga
4


§  Siswa dapat menyebutkan data diri dengan ragam tertentu
5


3.      MEMBACA
Mampu mengeja huruf, membaca suku kata, kata, dan kalimat sederhana dengan nyaring
3.1 Mengeja huruf
Huruf dalam kata
§  Siswa dapat mengeja huruf menjadi kata yang tepat
6


4.      MENULIS
Mampu menulis huruf, suku kata, kta, dan kalimat sederhana dengan huruf lepas
4.1 Menulis huruf
Huruf dalam kata
§  Siswa dapat membaca huruf menjadi kata yang tepat
7


1.       

1.1 Mendengarkan dan membedakan berbagai bunyi / suara dan bunyibahasa
Bunyi dan suara tertentu dan bunyi bahasa
§  Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan bunyi berdasarkan gambar
8


§  Siswa dapat menirukan berbagai bunyi bahasa
9


2. BERBICARA
     Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan melalui memperkenalkan diri, menyapa, menjawab sapaan sesuai ungguh-ungguh
2.2 Menyapa dengan kalimat sederhana dan santun
Kalimat sapaan
§  Siswa dapat menirukan guru menyapa teman
10


§  Siswa dapat menyampaikan salam kepada guru
11


§   Disajikan sebuah gambar kegiatan, siswa dapat menyapa orang yang lebih tua dengan bahasa dan cara yang sesuai
12


§  Siswa dapat menyampaikan permohonan, ucapan terima kasih kepada orang yang lebih tua
13


§  Disajikan gambar, siswa dapat menyampaikan permohonan izin kepada orang tua
14
3  .MEMBACA
Mampu mengeja huruf, membaca suku kata, kata, dan kalimat sederhana dengan nyaring
3.2 Membaca suku kata dan kata
Suku kata dan kata
§  Disajikan sebuah gambar, siswa dapat mengamati gambar dan dapat menentukan gambar
15


2. BERBICARA
Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan melalui memperkenalkan diri, menyapa, menjawab sapaan sesuai ungguh-ungguh
2.2 Menyapa dengan kalimat sederhana dan santun
Kalimat sapaan
§  Siswa dapat menyampaikan izin kepada guru
16


1.    MENDENGARKAN
Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan melalui mendengarkan berbagai bunyi/suara atau bunyi bahasa dan tembang dolanan
1.1 Mendengarkan dan membedakan berbagai bunyi / suara dan bunyi bahasa
Bunyi dan suara tertentu dan bunyi bahasa
§  Disajikan gambar, siswa dapat menyuarakan atau menirukan bunyi-bunyi yang didengar sekitar
§  Disajikan gambar, siswa dapat membedakan berbagai bunyi benda yang jatuh
§  Siswa dapat memahami berbagai wacana lisan, siswa dapat menyebutkan tokoh dalam cerita
§  Disajikan gambar, siswa dapat mendengarkan berbagai wacana lisan pewayang : siswa dapat menyebutkan nama wayang berdasarkan ciri-cirinya
§  Disajikan gambar wayang pandawa, siswa dapat menyebutkan dan menuliskan nama berdasarkan gambar
17

18

19

20


214.MENULIS
Mampu menulis huruf, suku kata, kata, dan kalimat sederhana dengan huruf lepas
4.2 Menulis suku kata dan kata
Suku kata dan kata
§  Disajikan suku kata acak, siswa dapat merangkai huruf dan suku kata menjadi kata
22


3  .MEMBACA
Mampu mengeja huruf, membaca suku kata, kata, dan kalimat sederhana dengan nyaring
3.3 Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal yang tept dan lancar
Teks bacaan
§  Disajikan gambar, siswa dapat melanjutkan kalimat berdasarkan gambar
§  Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan kegiatan berdasarkan gambar
23

24
2. BERBICARA
Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan melalui memperkenalkan diri, menyapa, menjawab sapaan sesuai ungguh-ungguh
2.1 Memperkenalkan diri menggunakan kalimat sederhana dengan ragam bahasa tertentu
Kalimat sederhana tentang perkenalan
§  Disajikan teks bacaan, siswa dapat menyebutkan data diri dengan lengkap berdasarkan teks bacaan
25


1.    MENDENGARKAN
Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan melalui mendengarkan berbagai bunyi/suara atau bunyi bahasa dan tembang dolanan
1.2 Mendengarkan tembang dolanan
Tembang dolanan
§  Disajikan gambar kodok, siswa dapat melanjutkan dan menyanyikan tembang
26

4. MENULIS
Mampu menulis huruf, suku kata, kata, dan kalimat sederhana dengan huruf lepas
4.3 Menulis kalimat sederhana
Kalimat berita pendek ( 2-3 kata)
§  Siswa dapat menuliskan nama teman yang ada di kelas
272. BERBICARA
Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan secara lisan melalui memperkenalkan diri, menyapa, menjawab sapaan sesuai ungguh-ungguh
2.1 Memperkenalkan diri menggunakan kalimat sederhana dengan ragam bahasa tertentu
Kalimat sederhana tentang perkenalan
§  Siswa dapat memperkenalkan diri dengan bahasa krama sederhana
284.   MENULIS
Mampu menulis huruf, suku kata, kata, dan kalimat sederhana dengan huruf lepas
4.2 Menulis suku kata dan kata
Suku kata dan kata
§  Siswa dapat merangkai kata-kata menjadi kalimat sederhana
§  Siswa dapat menuliskan data diri pewayangan yang termasuk punakawan
29
30

Download Kunci Jawaban DISINI

Previous
Next Post »
Thanks for your comment