Kumpulan Soal Matematika, IPA, IPS, B. Indonesia, PKn, dan Bahasa Sunda UTS I 2013/2014

ULANGAN TENGAH  SEMESTER I
SD NEGERI ..........................
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Mata Pelajaran
: Matematika
Nama :
Kelas
: I (Satu)
Skor / Nilai
Paraf
Hari/Tanggal
:

Guru
Orang Tua
Waktu
: 30 Menit

I.              Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar !
1.    6 + 3 = …
A. 8                                   B. 7                             C. 9
2.    9 – 2 = …
A. 7                                   B. 8                             C. 6
3.    Ibu membeli 10 butir telur, pecah 2. Berapa sisa telur Ibu ?
A. 7                                   B. 8                             C. 12
4.    Di pohon ada 9 burung, terbang 3. Berapa sisa burung diatas pohon ?
A. 6                                   B. 7                             C. 8
5.   

                              +                                  = …


Gambar diatas berjumlah …
A. 6                                   B. 8                             C. 7
6.    9 + 7 = …
A. 17                                 B. 15                           C. 18
7.    Gambar dibawah ini berjumlah …

A. 4                                   B. 5                             C. 6
8.    10 – 2 = …
A. 7                                   B. 8                             C. 6
9.    Ayah membeli 3 buku, Ibu membeli 2 buku. Berapa jumlah buku semuanya ?
A. 5                                   B. 4                             C. 7
10. 5 + 0 = …
A. 0                                   B. 5                             C. 6

II.            Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !
1.    …… + 5 = 10
2.    …… + 4 = 8
3.    …… + 2 = 7
4.    …… + 3 = 8
5.    …… + 6 = 7

ULANGAN TENGAH  SEMESTER I
SD NEGERI ..........................
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Mata Pelajaran
: IPA
Nama :
Kelas
: I (Satu)
Skor / Nilai
Paraf
Hari/Tanggal
:

Guru
Orang Tua
Waktu
: 30 Menit

I.              Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar !
1.    Mata gunanya untuk  …
A. mendengar                       B. melihat                  C. meraba
2.    Mendengarkan musik menggunakan …
A. telinga                               B. mata                       C. mulut
3.    Sebelum makan cucilah …
A. kaki                                    B. tangan                   C. mulut
4.    Hidung dapat membedakan …
A. wewangian                      B. panas dingin        C. rasa asin dan manis
5.    Agar tubuh sebat, sebaiknya makan …
A. 4 kali sehari                      B. 3 kali sehari          C. 2 kali sehari
6.    Pakailah .... pada waktu mandi.
A. pasta gigi                          B. shampoo               C. sabun
7.    Rambut Dani di …. supaya rapih.
A. sisir                                    B. cuci                        C. keramas
8.    Pakaian kotor sebaiknya di …
A. simpan                              B. cuci                        C. pakai
9.    sebelum dimakan, buah-buahan sebaiknya …. dahulu
A. dicuci                                 B. dikupas                 C. disimpan
10. Makanan yang sehat adalah makanan yang …
A. enak                                  B. mahal                    C. bergizi

II.            Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !
1.    Sebelum tidur kaki harus di …………..
2.    Kuku yang panjang harus di …………….
3.    Mengangkat ember menggunakan ………..
4.    Rosa mancuci tangan dengan air dan ……….
5.    Olahraga yang teratur menyehatkan ………..


ULANGAN TENGAH  SEMESTER I
SD NEGERI ..........................
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Mata Pelajaran
: IPS
Nama :
Kelas
: I (Satu)
Skor / Nilai
Paraf
Hari/Tanggal
:

Guru
Orang Tua
Waktu
: 30 Menit

I.              Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar !
1.    Orang tuaku adalah …
A. ayah dan ibu                    B. ayah dan nenek              C. ayah dan kakek
2.    Orang yang melahirkan kita adalah …
A. Ayah                                  B. Kakak                                C. Ibu
3.    Jika berkenalan menyebutkan …
A. nama                                 B. umur                                  C. Alamat
4.    Tempat tinggal keluarga adalah …
A. rumah                                B. kantor                                C. took
5.    Orang yang mencari nafkah untuk keluarga adalah …
A. ibu                                      B. ayah                                  C. kakak
6.    Ibu dari ayah kita panggil …
A. bibi                                     B. kakek                                 C. nenek
7.    Adik perempuan dari ibu dipanggil …
A. paman                               B. bibi                                     C. om
8.    Reni dan Eva bermain …
A. bola                                    B. boneka                              C. laying-layang
9.    Yogi, Rizki dan Ivan adalah nama anak …
A. laki-laki                              B. perempuan                       C. bayi
10. Ibu dan ayah sangat …… padaku
A. acuh                                  B. marah                                C. sayang

II.            Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !
1.    Tempat tinggal keluarga adalah …..
2.    Ayah dan ibu dipanggil ……..
3.    Satu-satu aku sayang ………
Dua-dua aku sayang ……….
4.    Di sekolah kita duduk dengan ……..

ULANGAN TENGAH  SEMESTER I
SD NEGERI ..........................
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Mata Pelajaran
: BAHASA INDONESIA
Nama :
Kelas
: I (Satu)
Skor / Nilai
Paraf
Hari/Tanggal
:

Guru
Orang Tua
Waktu
: 30 Menit

Bacalah dengan baik !!!

Nama saya Susi
Umur saya tujuh tahun
Alamat desa Sukamandi
Ibu saya bernama Aminah
Bapak saya bernama Ramdan

I.              Jawablah !!!
1.    Siapa nama saya ? ……..
2.    Berapa umur susi ? …….
3.    Dimana alamat Susi ? ……
4.    Siapa nama ibu Susi ? ……
5.    Siapa nama bapak Susi ? ……

II.            Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar !
1.    ….. saya Susi.
A. Umur                                 B. Nama                                 C. Alamat
2.    ….. Susi tujuh tahun
A. Alamat                               B. Nama                                 C. Umur
3.    Setiap pagi Susi …
A. mandi                                B. tidur                                   C. bekerja
4.    Susi menyisir …
A. kaki                                    B. rambut                               C. baju
5.    Susi …. Belajar
A. malas                                 B. bodoh                                C. rajin
6.    Agar naik kelas harus giat  ….
A. bermain                             B. belajar                               C. bercanda
7.    Ibu memasak di …..
A. dapur                                 B. luar                                    C. ruang tamu
8.    Buah pisang rasanya ….
A. asam                                  B. pedas                                C. manis
9.    Susi ke sekolah memakai kaos kaki dan ….
A. sandal                               B. sepatu                               C. baju
10. Susi menggosok gigi menggunakan ….
A. sikat                                   B. sabun                                C. shampoo

ULANGAN TENGAH  SEMESTER I
SD NEGERI ..........................
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Mata Pelajaran
: PKN
Nama :
Kelas
: I (Satu)
Skor / Nilai
Paraf
Hari/Tanggal
:

Guru
Orang Tua
Waktu
: 30 Menit

I.              Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar !
1.    Dani, Dito dan Galang adalah nama teman …
A. laki-laki                              B. perempuan                       C. anak-anak
2.    Ciri-ciri anak laki-laki adalah …
A. celana pendek                 B. rok                                      C. sepatu
3.    Boneka adalah permainan anak …
A. kecil                                   B. perempuan                       C. laki-laki
4.    Di sekolah kita duduk dengan …
A. guru                                   B. kakak                                 C. teman


5.    Ciri-ciri anak laki-laki adalah …
                                    A. rok
                                    B. celana
                                    C. topi
6.    Gambar mainan kesukaan anak laki-laki adalah …
                        A. layang-layang
                        B. lompat tali
                        C. loncat


7.    Yogi dan Riki anak laki-laki mereka senang bermain …
A. boneka                              B. bekel                                  C. bola
8.                                                    Tempat ibadah umat islam  adalah …
                                                A. gereja
                                                B. masjid
                                                C. pura


9.                                                    Delia beragama Kristen, Delia sembahyang di …
                                                A. gereja
                                                B. wihara
                                                C. pura


10.                                                 Anak laki-laki dan perempuan sedang …
                                                A. belajar
                                                B. bekerja
                                                C. bermain

II.            Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !
1.    Rani dan Ibu adalah perempuan, Dani dan ayah adalah ….
2.    Tulis dua permainan anak laki-laki ……
3.    Tulis dua nama teman perempuan ……
4.    Eva anak perempuan, senang bermain …..
5.    Adam ke sekolah memakai celana pendek, Putri memakai ….


ULANGAN TENGAH  SEMESTER I
SD NEGERI ..........................
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Mata Pelajaran
: BAHASA SUNDA
Nama :
Kelas
: I (Satu)
Skor / Nilai
Paraf
Hari/Tanggal
:

Guru
Orang Tua
Waktu
: 30 Menit

I.              Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar !
1.                                                    Ieu gambar  …
                                                A. ceupil
                                                B. soca
                                                C. pangambung
2.                                                    Paranti ningali
                                                A. ceupil
                                                B. soca
                                                C. pangambung
3.                                                    Ngambuan kembang pake  …
                                                A. ceupil
                                                B. soca
                                                C. pangambung
4.    Sirah lemesna …
A. panangan                         B. sampean                           C. pangambung
5.    Huntu lemesna …
A. waos                                  B. lambey                              C. halis
6.    Nganggi topi dina …
A. ceupil                                B. soca                                   C. mastaka
7.    Nganggo sepatu dina …
A. sampean                           B. panangan                         C. mastaka
8.    Huntu lemesna …
A. soca                                   B. waos                                  C. ceupil
9.    Paranti nguping namina …
A. ceupil                                B. soca                                   C. waos
10. Ngaboseh sapeda nganggo …
A. panangan                         B. sampean                           C. pangambung

II.            Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar !
1.    Panon lemesna ….
2.    Paranti nguping ….
3.    Buuk lemesna ….
4.    Huntu lemesna ….
5.    Korsi paranti ….
Previous
Next Post »
Thanks for your comment