Ulangan Harian ke- 4 Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 TA 2015-2016

KD                          : menulis kata sederhana

I.       Wenehana tanda centhang ( v ) kang kok anggep apik  lan tanda ping ( x )   Sing ala
    
1.      (    ) Kancil ngapusi baya
2.      (    ) Ulil sregep sinau
3.      (    ) Baya nulung kancil
4.      (    ) Macan nubruk kancil
5.      (    ) Kancil matur nuwun karo baya

II.      Tulisen jejeg sambung ukara ing ngisor iki

1.      Tuti kelas siji
2.      Bapakku petani
3.      saiki aku sregep sinau
4.      Dina minggu prei sekolahku

5.      Bocah kelas siji sregep sinau

Versi Doc DISINI
Previous
Next Post »
Thanks for your comment