Soal PAI UKK Kelas 1 SD Semester 2 + Kunci Jawaban TA 2015/2016

I.         Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b  atau c di depan jawaban yang paling benar!

1.       Bismillaahirrahmaanir ….
a.       rojiimi
b.      rohiimi
c.       ‘aalamiin

2.                 Jumlah ayat surat al fatehah ada ….
a.       5
b.      6
c.       7

3.       Al fatehah artinya ….
a.       pembukaan
b.      penutupan
c.       pertengahan

4.       Al-hamdulillahirobbil …
a.       ‘aalamiin
b.      ar-rohiim
c.       ar-rojiim

5.       Ayat yang pertama dari surat Al fatehah adalah ….
a.       arrohmanirrohim
b.      al-hamdulillahirobbil-aalamin
c.       bismillahirrohmaanirrohim

6.       Surat Al fatehah disebut juga ….
a.       umul quran
b.      kitab al-quran
c.       buku al-quran
7.       Surat Al fatehah turun di ….
a.       Madinah
b.      Mekah
c.       Jiddah

8.       Yang menciptakan matahari adalah ….
a.       manusia
b.      dewa
c.       Alloh SWT

9.       Yang menciptakan pohon pisang adalah ….
a.       manusia
b.      dewa
c.       Alloh SWT

10.  Yang menanam pohon pisang adalah ….
a.       manusia
b.      dewa
c.       Alloh SWT

11.  Iman artinya ….
a.       ada
b.      tidak ada
c.       percaya

12.  Rukun iman ada ….
a.       5
b.      6
c.       7

13.  Alloh itu Maha Esa artinya Alloh itu ada ….
a.       1
b.      2
c.       3

14.  Rukun iman yang pertama adalah iman kepada ….
a.       Alloh
b.      Malaikat
c.       Kitab suci

15.  Rosulullah artinya adalah utusan ….
a.       Malaikat
b.      Alloh
c.       DewaSelengkapnya Soal dan Kunci DISINI
Previous
Next Post »
Thanks for your comment