Soal PAI UKK Semester 2 Kelas 2 SD TA 2015/2016 + Kunci Jawaban

I.         Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c di depan jawaban yang paling benar!
          
1.                 Huruf-huruf Al-quran disebut ….
a.       huruf braile
b.      huruf ibrani
c.       huruf hijaiyah

2.                 Tempat keluarnya bunyi huruf Al-quran disebut ….
a.       mahroj
b.      vokal
c.       harokat

3.       ج ح ع غ ن   nama-nama huruf di samping ialah ….
a.       kha, ha’, ‘ain, gain, ba’
b.      jim, ha’, ‘ain, gain, nun
c.       jim, dal, zal, gain, nun

4.                 Tanda baca kasroh dilambangkan ….
a.       ُ
b.      َ
c.       ِ


5.      Tanda baca kasroh berbunyi ….
a.       a
b.      i
c.       u

6.                 Tanda baca fathatain adalah ….
a.        ٌ
b.       ً
c.        ٍ

7.        بَ تُ بَ تَ kata di samping berbunyi ….
a.       batu bata
b.      natu nata
c.       biti bata

8.                 Kata عُمْيٌ  huruf ‘ain bertanda baca ….
a.       dommah
b.      sukun
c.       dommatain

9.                 Nama-nama Allah yang baik disebut ….
a.       asmaul karim
b.      asmaul husna
c.       asmaul huda

10.  Ar-Rohman artinya ….
a.       Maha penyayang
b.      Maha perkasa
c.       Maha pengasih

11.  Maha merajai, arti dari ….
a.       Al-Malik
b.      As-Somad
c.       Al-Ahad

12.  Al-Ahad artinya ….
a.       Maha Kuasa
b.      Maha Perkasa
c.       Maha Esa

13.  Orang yang mempunyai sifat rendah hati akan ….
a.       dibenci temannya
b.      banyak temannya
c.       dijauhi temannya

14.  Rendah hati maksudnya ….
a.       tidak benci
b.      tidak sombong
c.       tidak marah15.  Tidak berlebihan dalam makan, minum dan berpakaian disebut ….
a.       mewah
b.      wajar
c.       sederhana
Soal dan Kunci Jawaban DISINI
Previous
Next Post »
Thanks for your comment