PREDIKSI UKK MATEMATIKA KELAS 2 SD SEMESTER 2 TA 2015/2016

I.    Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, atau c pada jawaban yang paling benar!

1.      Ibu membeli gula 8 kg dan beras 10 kg, barang yang lebih berat adalah ….
a.       Gula                                  b. beras                                  c. gula dan beras
2.      6 x 4  = ….
a.      4  + 4 + 4 + 4 + 4 + 4     b. 6 + 6 + 6 + 6 + 6               c. 4 x 4 x 6 x 6
3.      27 : 3  = ….
a.      21                                      b. 19                                       c. 9
4.       7 x 8 – 16   = ….
a.      
Oval: C
Oval: A
30                                      b. 40                                       c. 42

5.     
Oval: BUrutkan lingkaran di atas dari yang terkecil ….
a.      
B, C, A, D                         b. C, B, D, A                          c.  A, B, C, D

6.                                                  Bangun disamping mempunyai sudut ….
a.      5             b. 4                              c. 3
7.      Bangun yang mempunyai 4 sisi panjang disebut bangun ….
a.      Segi tiga                           b. persegi                               c. persegi panjang
8.      4 x 7  = ….
a.      14                                      b. 28                                       c. 25
9.      36 : 6  x 7   = ….
a.      42                                      b. 45                                       c. 46
10.       18 : 2 + 16  = ….
a.      25                                      b. 26                                       c. 27
Lengkapnya DISINI
Previous
Next Post »
Thanks for your comment