Soal UTS 2 Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 TA2015-2016

Wacanen wacan ing ngisor iki kanthi permati!
Gotong Royong

          Ngarepake tanggal 17 Agustus, warga kampung Jagabayan padha nganakake kerja bhakti. Nalika dina Minggu esok warga wis padha kumpul ana daleme Pak RT. Sadurunge padha kerja bhakti diparingi sesurupan mungguh apa sing bakal digarap.
          Pak RT banjur ngendika yen gugur gunung dina iki yaiku ndandani kreteg sing dhadhal kena banjir mau bengi.

I.    Wenehana tandha ping ( X ) ing aksara a, b, c, utawa d kang dadi wangsulan kang kok paling bener!
1.   Warga kampung Jagabayan padha nganakake   ....
      a. kerja bhakti                                               c.  Olah raga bareng          
      b. nyambut gawe                                           d.  kebersihan
2.   Gotong-royong dianakake ing dina .....
      a. Jumat                   b.  Setu                           c. Minggu                     d.  Senin
3.   Sing nduweni gadhing yaiku  ....
      a. ula                                                            c.  manuk                     
      b. gajah                                                        d.  jaran

4.   Tembang macapat cacahe ana ....
      a. 9                          b.  10                             c. 11                             d.  12          
5.   Tembang macapat kang duweni gatra paling akeh yaiku  ....
      a. pocung                b.  Megatruh                   c. Sinom                       d.  Dhandhanggula
6.   Sepi ing pamrih rame ing .....
      a. gawe                    b.  waton                        c.  dhuwit                      d.  putung
7.   Bocah cilik iku ora kena  ngrokok cendhak gunemane wong tuwa. Tembung ngrokok cendhak tegese .... 
      a. gole tegesan                                               c. njaluk rokok cendhak      
      b. neges-neges                                               d. negesi tembung
8.   Awake kuru semangka. Tegese awake  ....
      a. gedhe banget                                              c. lemu banget             
      b. cilik banget                                                 d. kuru banget
9.   Marsudi (ingu) welut. Tembung jeron kurung durung bener kang bener  ....
      a.ingun                     b.  ngingu                        c.  ngingua                     d.  ngingon
10. ....      aku arep menyang Jakarta

      a.sesok                    b.  sisuk                          c.  ngesuk                      d.  sesuk

30 Soal dan Kunci DISINI
Previous
Next Post »
Thanks for your comment