Latihan Matematika UKK Kelas 1 SD Semester 2 TA 2015/2016

1.                     lambang bilangan lima puluh tujuh ditulis ….
a. 37            b. 47          c. 57
2.                  angka 92 dibaca…
a.                    sembilan dua
b.                   sembilan puluh dua
c.                    sembilan puluh tujuh
3.                  43, 41 , 42 , 45, 44 urutan bilangan dari yang terkecil adalah…
a.                    41, 43, 42 , 44, 45
b.                   45, 44, 43, 42, 41
c.                    41, 42, 43, 44, 45
4.                  nilai tempat angka 7 pada bilangan 67 adalah…
a. puluhan    b. satuan    c. ratusan
5.                  nilai tempat 89 = ….puluhan +…satuan
a. 8 dan 9    b. 9 dan 8  c. 8 dan 8
6.                  45, 46, 47….bilangan setelah angka 47 adalah…
a. 48            b. 49          c. 50
7.                  lambang bilangan sembilan puluh adalah…
a. 80          b. 90          c. 70
8.bilangan 70 = 70 + …..
a. 10           b. 20          c. 0
9.nilai tempat 0 pada bilangan 60 adalah…
a.              puluhan
b.             satuan
c.              ratusan
10.                  hasil penjumlahan dari 45 + 54 adalah….
a. 79          b. 89          c. 99
11.                     bilangan 82…….dari 89.
a.  lebih kecil
b. lebih besar
c.  sama dengan
12.                  77 dibaca….
a.              tujuh tujuh
b.             tujuh puluh
c.              tujuh puluh tujuh
13.                  3, 7, 5,9 termasuk bilangan…
a.              genap
b.             ganjil
c.              bulat
14.                  63 + 26 = n, maka n adalah…
a.              69        b. 79          c. 89
15.                  sekarang hari senin, 5 hari lagi hari….
a.  sabtu
b.       minggu
c.        jumat

Selengkapnya DISINI
Previous
Next Post »
Thanks for your comment