Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD dan Pembahasannya Semester 2 TA 2015-2016

Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD dan Pembahasannya Semester 2 TA 2015-2016


soal bahasa jawa

I.       Wenehana tandha ping ( x ) aksara a,b, utawa c sangarepe wangsulane kang mathuk!
Menthok – menthok
Menthog – menthog dak kandani
Mung rupane angisin – isini
Mbok ya aja ngetok ana kandang wae
Nak – enak ngorok ora nyambut gawe
Menthok – menthok mung lakumu megal – megol gawe guyu
1.    Menthok iku sikile ana … .
a.    2                                   b. 3                              c. 4
2.    Anak menthok arane yaiku … .
a.    pithik                            b. piyik                        c. meri
3.    Swarane menthok yaiku … .
a.    kukuruyuk                b. kwek-kwek            c. mbek- mbek
4.    Menthok yen turu ana ing … .
a.    kandang                   b. omah                      c. bekupon
5.    Blimbing wuluh iku rasane … .
a.    asin                           b. kecut                      c. legi
6.    Yen diparingi kudu matur … .
a.    ngapuro                    b. pamitan                 c. suwun
7.    Bapak sampun … .
a.    mangan                    b. dhahar                   c. nedha
8.    Piranti kanggo nyapu jogan yaiku … .
a.    
                                   b.                                             c.  
9.    
                                          Kanggo … .

a.    Mangan
b.     ningali                            
c.     mlaku
10. Bocah sing sregep sinau bakal … .
a.    wareg                                    b. pinter                      c. bodho

Sikatan
Saben dina Tanti kulina sikatan
Sawise mangan Tanti sikatan
Arep turu Tanti mesthi sikatan
Untune Tanti katon resik

11. Tanti kulina apa saben dina … .
a.    mangan                                b. turu                         c. sikatan
12. Apa irah – irahan wacana ing dhuwur … .
a.    Mangan                                b. Turu                       c. Sikatan
13. Sapa sing sikatan … .
a.    Tanti                          b. Ratih                                  c. Ratna
14. Wayah apa wae olehe Tanti sikatan … .
a.    Sawise mangan lan arep turu
b.    Arep turu
c.    Sawise mangan
15. Untune Tanti  katon apa … .
a.    reged                         b. resik                                   c. bolong
16. Ukara ing ngisor iki sing bener panulisane aksara kapitale yaiku … .
a.    budi lan ari lagi sinau
b.    Budi lan ari lagi sinau
c.     Budi lan Ari lagi sinau
17. “ Pakdhe lagi siram “
  Basa ngoko “ siram “ yaiku … .
a.    turu                            b. mangan                             c. adus
18.   
                                        Rodane sepeda ana … .
a.setunggal               b. kale                        c. tiga

19. Supaya resik yen isah – isah kudu nganggo … .
a.      Sabun                             b. lenga                      c. odol
20. Yen lara iku kudu ditambakne ing … .
a.      Sekolah                          b. Bandara                c. Pukesmas
II.   Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing
mathuk !
21. Dadi murid iku kudu sregep … .
22.
                                          Warnane kewan iki … .23. Yen nampa lan ngelungake barang, becike nganggo … .
24.
                                          Ing dongeng, kancil iku kewan sing … .


25. Kepriye menawa latare ora disaponi … .
26.  Hawane wayah bengi adem, yen wayah awan hawane … .
27.
                                          Piranti iki kanggo … .


28. “ bu guru sampun kundhor “.
“ Kundhor “ basa ngokone … .
29.
                                          Anake kucing arane … .30. Untu  sing sehat iku wernane … .III.    Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki !                           
31. Sebutno 3 piranti kanggo masak !
      a.


      b.
    
c. 
32. Tuku – buku – Dani
Tatanen supaya dadi ukara sing runtut !33. Tulisen nganggo aksara gedhe lan tandha pamacan !
“ heni niliki bondan ing rumah sakit “34. Ukara ing ngisor iki basa kramakno !
“ Bapak lagi maca koran “35. Tulisen aksara latin !

“ Dimas lunga sekolah “


Kunci Jawaban DISINI
Previous
Next Post »
Thanks for your comment