Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD dan Pembahasannya Semester 2 TA 2015-2016

I.       Wenehana tandha ping ( x ) aksara a,b, utawa c sangarepe wangsulane kang mathuk!
Menthok – menthok
Menthog – menthog dak kandani
Mung rupane angisin – isini
Mbok ya aja ngetok ana kandang wae
Nak – enak ngorok ora nyambut gawe
Menthok – menthok mung lakumu megal – megol gawe guyu
1.    Menthok iku sikile ana … .
a.    2                                   b. 3                              c. 4
2.    Anak menthok arane yaiku … .
a.    pithik                            b. piyik                        c. meri
3.    Swarane menthok yaiku … .
a.    kukuruyuk                b. kwek-kwek            c. mbek- mbek
4.    Menthok yen turu ana ing … .
a.    kandang                   b. omah                      c. bekupon
5.    Blimbing wuluh iku rasane … .
a.    asin                           b. kecut                      c. legi
6.    Yen diparingi kudu matur … .
a.    ngapuro                    b. pamitan                 c. suwun
7.    Bapak sampun … .
a.    mangan                    b. dhahar                   c. nedha
8.    Piranti kanggo nyapu jogan yaiku … .
a.    
                                   b.                                             c.  9.    
                                          Kanggo … .

a.    Mangan
b.     ningali                            
c.     mlaku
10. Bocah sing sregep sinau bakal … .
a.    wareg                                    b. pinter                      c. bodho


Sikatan
Saben dina Tanti kulina sikatan
Sawise mangan Tanti sikatan
Arep turu Tanti mesthi sikatan
Untune Tanti katon resik

11. Tanti kulina apa saben dina … .
a.    mangan                                b. turu                         c. sikatan
12. Apa irah – irahan wacana ing dhuwur … .
a.    Mangan                                b. Turu                       c. Sikatan
13. Sapa sing sikatan … .
a.    Tanti                          b. Ratih                                  c. Ratna
14. Wayah apa wae olehe Tanti sikatan … .
a.    Sawise mangan lan arep turu
b.    Arep turu
c.    Sawise mangan
15. Untune Tanti  katon apa … .

a.    reged                         b. resik                                   c. bolong


Kunci Jawaban DISINI
Previous
Next Post »
Thanks for your comment