Soal Bahasa Jawa SLB TA 2015/2016

I.      Wenehana tanda (x) ing aksara a, b, utawa c ana ing wangsulan kang trep!
1.      Ireng basa kramane yaiku ....
a.      pethak
b.      cemeng
c.      abrit

2.      Turu basa kramane yaiku ....
 1. sare
 2. bobok
 3. tilem

3.      Adus basa kramane yaiku ....
 1. pakpung
 2. raup
 3. siram

4.      Ijo banget dadine ....
 1. royo-royo
 2. memplak
 3. thuntheng

5.      Adoh banget dadine ....
 1. nglangut
 2. ngaluk-aluk
 3. cedhek

6.      Uyah iku rasane ....
 1. asin
 2. legi
 3. kecut


7.      Lemu banget dadine ....
 1. ginuk-ginuk
 2. nyekingking
 3. gendhut

8.      Sing nglakokake wayang arane ....
 1. niyogo
 2. sinden
 3. dhalang
9.      Abang basa kramane yaiku .....
 1. abrit
 2. ijem
 3. pethak

10. Ijo basa kramane yaiku....
a.      abrit
b.      ijem
c.      pethak

  II.     Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo wangsulan sing bener!
1.      Basa kramane adus yaiku ....
2.      Basa kramane teko yaiku ....
3.      Basa kramane mulih yaiku ....
4.      Basa kramane lungguh yaiku ....
5.      Basa kramane mlaku yaiku ....
6.      Yen ditimbali mangsuli ....
7.      Yen diparingi matur ....
8.      Basa kramane tuku yaiku ....
9.      Basa kramane gula yaiku ....
10. Basa kramane lenga yaiku ....

III.     Wangsulana pitakon ing ngisor iki !
1.      Yen kramas nganggo apa?
Wangsulan : ....................................................................

2.      Yen sikatan nganggo apa?
Wangsulan  : ....................................................................

3.      Yen sikatan sedina ping pira?
Wangsulan  : ....................................................................

4.      Simbah ibune sopo?
Wangsulan  : ....................................................................

5.      Wedhus basa kramane apa?
Wangsulan  : ....................................................................
Previous
Next Post »
Thanks for your comment