Soal Bahasa Sunda Kelas 3 SD TA 2013/2014


Mata Pelajaran           : BAHASA SUNDA 
Nama                            :…………………… 

Eusian ieu titik-titik dihandap! 

1.      Nu mingpin Desa disebut………. 
2.      Perpustakaan asal kecapna tina…………… 
3.      lamun geus dibaca, buku meunang nginjeum the kudu gancang…….. 
4.      buku the gudangna…….. 
5.      Ka Desa jalanna nanjak-nanjak sabalikna…….. 
6.      Kaayaan di desa jaman ayeuna beda jeung jaman……. 
7.      Boh di desa boh di kota kudu caringcing pageuh ……… 
8.      sanggeus badami barudak the leos……. 
9.      hirup the sing bias nitip diri sangsang…… 
10. cai walungan di desa  mah beresih, teu jiga caina di kota………..
Previous
Next Post »
Thanks for your comment