Prediksi US IPS SD Kelas 6 SD Semester 2 TA 2013/2014

1. Tanaman yang dijadikan bahan baku untuk membuat minyak pelumas adalah …

      A. karet
      B. kacang tanah
      C. kelapa
      D. jarak

2. Letak geografis negara Indonesia diantara dua samudra, yaitu …

      A. Pasifik dan Atlantik
      B. Hindia dan Pasifik
      C. Atlantik dan Hindia
      D. Hindia dan Indonesia

3. Prasasti batu tulis, merupakan peninggalan kerajaan ...

      A. Kutai
      B. Tarumanegara
      C. Kediri
      D. Mataram

4. Tindakan Jenderal Soeharto sebagai panglima Kostrad terhadap pemberontak G30S/PKI adalah …

      A. mencegah kekuatan G30S/PKI
      B. membendung kekuatan G 30 S/PKI
      C. mematahkan kekuatan G 30 S/PKI
      D. menumpas pemberontakan G 30 S/PKI

5. Teks Proklamasi kemerdekaan ditandatangani oleh ...

      A. Ir. Soekarno – Moh. Hatta
      B. Sukarni – Moh Yamin
      C. Moh. Yamin – Moh. Hatta
      D. Akhmad Subardjo – Ir. Soekarno

6. Negara di wilayah Asia Timur yang pernah menjajah bangsa Indonesia adalah …

      A. Korea Utara
      B. Korea Selatan
      C. Cina
      D. Jepang

7. Batas Provinsi Jawa Barat sebelah selatan adalah ...

      A. Samudra Pasifik
      B. Samudra Hindia
      C. Laut Jawa
      D. Laut Cina Selatan

8. Bangsa ras Melayu banyak tersebar di ...

      A. Malaysia, Indonesia, Jepang
      B. Malaysia, Indonesia, Philipina
      C. Indonesia, Philipina, Jepang
      D. Indonesia, Philipina, Cina

9. Selat yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi adalah …

      A. Selat Sunda
      B. Selat Makasar
      C. Selat Karimata
      D. Selat Malaka

10. Perang gerilya melawan Belanda dipimpin oleh ...

      A. Jenderal Sudirman
      B. Jenderal Nasution
      C. Letkol Soeharto
      D. Hamengkubuwono IX
Previous
Next Post »
Thanks for your comment