Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 6 SD TA 2013/2014


A. Cakra (x) a, b, c, atawa d dina jawaban bu bener!

1. ........
    Wasta abdi Sulianti

    a. Saha namina?                              
    b. Saha wasta anjeun
    c. Saha ngaran anjeun
    d. Saha jenengan teh?                          

2. Ari kalimah tanya mah dicirian ku tanda....
    a. titik                            
    b. panyeluk
    c. pananya
    d. kekenteng

3. .....datangna? jawabna : kamari
    a. kunaon                         
    b. naha
    c. iraha
    d. kumaha

4. .......
    Rorompok mah di jalan Baranangsiang.
    a. Di mana bumi teh?                              
    b. Kumaha di Kopo ayeuna?
    c. Di Kopo bumi teh?
    d. Ari di Kopo bumi saha?

5. ......
   Wangsul ti pasar abdi mah

    a. tos ti mana?                           
    b. mulih ka mana?
    c. nembe ti saha?
    d. mulih ti mana neng?

6. .....
    Pangaosna nu ieu mah tilu rebu.
    a. Sabaraha ieu mang?                           
    b. Pangaosna nu ieu, mang?
    c. Sabaraha ieu, mang?
    d. Nu ieu mah sabaraha, mang?

7. ......
    Alhamdulillah pun bapa sareng pun biang daramang.

    a. Kumaha kabarna?                        
    b. Ari bapa sareng ibu araya?
    c. Bapa sareng ibu kumaha ayeuna?
    d. Kumaha bapa sareng ibu wartosna?

8. nepangkeun ieu....
    a. Pun bapa sareng pun biang abdi                          
    b. Pun bapa sareng ibu abdi 
    c. Pun bapa sareng pun biang
    d. Pun bapa sareng pun ibu

9. Mulih ti mana neng? Jawabna.....
    a. tos ti dinya                            
    b. mulih ti palih dinya
    c. wangsul ti palih dinya
    d. tos ti palih dinya

10. Nu kaasup cacandran nyaeta.....
    a. Bandung heurin ku runtah                         
    b. Bandung heurin ku tangtung
    c. Bandung heurin ku mobil  
    d. Bandung heurin ku jalma

 11.Angklung dijieuna tina....
    
    a. pelastik                              
    b. awi
    c. kai
    d. hoe                     

12. Suling dijieuna tina..
    a. hoe                           
    b. awi
    c. kai
    d. tamiang

13. Nu kaasup kana alat nu modern nyaeta...
    a. ayakan                      
    b. bubu
    c. komputer
    d. sirib

14. Ti payun abdi parantos ngupingkeun eta dongeng teh. Pun bapa kantos....
    a. ngadenge                             
    b. ngadangu
    c. ngareungeu
    d. ngupingkeun

15. Pakakas dapur nu lain dijieun tina awi mah....
  
    a. boboko                         
    b. hihid
    c. ayakan
    d. baskom

16. Lauk....pajarkeun teh leutik!
    a. gede                       
    b. gedean
    c. galede
    d.sagede-gede

17. Mamawa HP teh bisa ngondang ayana....
    a. kakacowan                         
    b. kajahatan
    c. kasombongan
    d. kabohongan

18. Mobil teh....wae ngangkutan runtah ti pasar Ciroyom
    a. bulak-balik                      
    b. babalikan
    c. balikeun
    d. sabalikeun

19. Congkrang teh ngaran pakakas paranti....
    a. ngala suluh                      
    b. meulah awi
    c. motong kai
    d. nyacar jukut

20. Pengki gunana paranti....
    a. nandean runtah                       
    b. sasapu
    c. ngala keusik
    d. ngala cai
Previous
Next Post »
Thanks for your comment