Soal Bahasa Sunda Kelas 4 SD TA 2013/2014


Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA 
Nama :…………………… 

Eusian kalimah dihandap ieu ku kalimah anu bener! 

1. Lukut kaasup tutuwuhan nu bisa nyieun atawa ngolah………………………. 
2. Lukut kaasup tutuwuhan nu bisa ngadatangkeun……………pikeun…………. 
3. Lukut bias mantuan ngancurkeun……………………………………. 
4. Lukut jadi dina…………………………nu diadegkeun ku manusa 
5. Lukut nu hirupna dina tembok wawangunan, salian ti matak………………….. 
6. Lukut boga sipat nu matak……………………………………………. 
7. Lukut jangkungna moal leuwih ti………………………sentimeter (Cm) 
8. Nurutkeun jinisna, lukut aya dua rupa, nyaeta………………jeung……………… 
9. Lukut daun nyaeta lukut nu sok hirup dina……………………….. Ari lukut kerak nyaeta lukut nu hirupna dina……………………………. 
10. Lukut kerak bias dipake pikeun………………………………………………
Previous
Next Post »
Thanks for your comment