Soal Bahasa Sunda Kelas 1 UKK UAS SD TA 2013/2014

ICakra (X)  dina salah sahiji aksara  a, b atawa  c di hareupeun jawaban anu pangbenerna!


1. Kaulinan budak awewe mah....
    A. sondah
    B. boyongan
    C. peperangan

2. maen bal kaulinan barudak....
    A. awewe
    B. lalaki
    C. awewe-lalaki

3. Encrak jeung beklen teh kaulinan barudak....
    A. awewe
    B. lalaki
    C. awewe-lalaki

4. Ucing-ucingan mah kaulinan barudak....
    A. awewe
    B. lalaki
    C. awewe-lalaki

5.Eundeuk-eundeukan mah kaulinan barudak nalika.....
    A. ngojay
    B. naek tangkal
    C. tatarucingan

II. Eusian  titik-titik di handap ku jawaban anu bener!

1. Bal bliter nyaeta bal paranti....
2. Kaulinan barudak awewe, make kewuk, ngarana....
3. Biasana jajangkungan mah dijieun tina....
4. Ngapungkeun langlayangan mah kaulinan barudak....
5. Gerakan "luncat" jeung "engkle" aya dina kaulinan nu ngarana.....
Previous
Next Post »
Thanks for your comment