Kunci Jawaban UKK PAI Kelas 1 SD Semester 2 UAS II TA 2013/2014


A. Marilah  menyilang  (X)  huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang benar!

1. Surat Al-Fatihah artinya...
    apembukaan                          
    b. pembukuan
    c. pemberantasan                               

2. Rukun Iman jumlahnya ada...
    a4                         
    b. 5
    c. 6

3. Iman kepada hari kiamat/akhir adalah rukun iman ke....
    a4                       
    b. 5
    c. 6

4. Jujur artinya....
    a.  benar                      
    b. berani
    c. sehat

5. Alhamdulillahi robbil....
    a. aalamin                       
    b. arahim
    c. alhamdu

6. Sikap berani bertanggung jawab dan resiko adalah sikap..... 
    ajujur                      
    b. benar
    c. bertanggung jawab

7. Thaharah artinya.....
    a. bersuci                      
    b. beribadah
    c. bersama-sama

8. Rukun Islam jumlahnya ada...
     a4                       
     b. 5
     c. 6

9. Al-Kautsar artinya....
    a. pembukaan                       
    b. pertolongan
    c. nikmat yang banyak

10. Asyhadu alla ilaaha illallah adalah bacaan syahadat...
    arosul                       
    b. tauhid
    c. syahadatain

11. Lawan kata rajin adalah...
    a. bodoh                      
    b. malas
    c. pintar

12. Mensucikan diri dari hadas dan najis disebut....
    awudu                     
    b. solat
    c. puasa

13. Idzaa jaa'a nasrul laahi....
    a.  wal fath                    
    b. wal ashr
    c. wanhar

14. Syahadat artinya....
    apengakuan                      
    b. persembahan
    c. peradaban

15. Membantu orang lain dalam kesulitan disebut....
     a.  jujur                      
     b. rajin
     c. tolong-menolong

16. An-Nashr artinya.... 
    apembukaan                      
    b. pertolongan
    c. nikmat yang banyak

17. Wa'asyhadu.... Muhammadar rosululloh
    aAnna                     
    b. Allah
    c. Anti

18. Sebelum pergi sekolah kita harus....pada orang tua
    a. menangis                       
    b. berpamitan
    c. membentak

19. Makan memakai tangan....
     akiri                      
     b. kanan
     c. kiri dan kanan

20. Makanan yang kita makan harus....
     a. halal                       
     b. mahal
     c. serba enak
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Alam semesta beserta isinya diciptakan oleh....
2. Kebersihan pangkal...
3. Salah satu alat untuk bersuci adalah....
4. Rukun wudlu yang kesatu adalah....
5. Fashali lirobbika....
6. Aku bersaksi tiada....selain Allah
7. Robigh firlii waliwaalidayya warhamhuma kamma robbayaanii.......
8. Innal insaana lafi....
9. Allohumma baariklanaa fimaa razaqtanaa waqinaa....
10. Robbi zidnii ilman warzuqni....A.

1. a
2. c
3. b
4. a
5. a
6. c
7. a
8. b
9. c
10. b
11. b
12. a
13. a
14. a
15. c
16. b
17. a
18. b
19. b
20. a


B.

1. Allah
2. kesehatan
3. air, debu, batu
4. niat
5. wanhar
6. Tuhan
7. shaghiira
8. khusr
9. adzaaban naar
10. fahman
Previous
Next Post »
Thanks for your comment