Kunci dan Soal Ulangan Harian Ketiga Matematika Kelas 4 SD TA 2013/2014

A. Marilah  menyilang  (X)  huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang benar!

1.Bangun datar yang mempunyai sudut siku-siku adalah...
    a. persegi                             c. belah ketupat
    b. segilima                            d. lingkaran

2. Benda yang tidak mempunyai sudut siku-siku adalahi....
   a. meja                       c. dinding ruangan
   b. kursi                       d. ember

3. Sudut terkecil antara arah utara dan timur adalah....
    a. 45 derajat             c. 180 derajat
    b. 90 derajat             d. 360 derajat

4. Besar sudut satu putaran besarnya....
    a. 45 derajat             c. 180 derajat
    b. 90 derajat             d. 360 derajat

5. 2 Km = ....dam
    a. 20                          c. 2.000
    b. 200                        d. 20.000

6. 4 kwintal = .....Kg
    a. 40                                   c. 4.000
    b. 400                                 d. 40.000

7. 5 windu =.....dasawarsa
    a. 3                        c. 5
    b. 4                        d. 6

8. 700 gram =....ons
     a. 7                            c. 700
     b. 70                          d. 7.000

9. 3 lusin + 4 gros = ....buah
    a. 512               c. 612
    b. 562              d. 662

10.  4 minggu + 48 jam = ....hari
    a. 30                   c. 20
    b. 24                   d. 18

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Bangun persegi panjang mempunyai....sudut siku-siku
2. 3 minggu + ....hari - 48 jam = 30 hari
3. 4 km + 5 hm + 6 dam = ....m.
4. 7 ton + 5 kwintal =.... kg
5. 6 kwintal + 10 ons = ....pon

Kunci Jawaban Bagian A

1. a
2. d
3. a
4. d
5. b
6. b
7. b
8. a
9. c
10. a

Kunci Jawaban Bagian B

1. 4
2. 11 hari
3. 4.560 m
4. 7.500 kg
5. 1.202 pon
Previous
Next Post »
Thanks for your comment