Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 UAS 2 TA 2013/2014

I. Wenehana tandha ping(x) aksara a, b utawa c ing jawaban kang bener!

Wacan kanggo no 1,2 lan 3
Sena seneng olah raga
Saben Minggu sore
Sena latihan bal-balan
Mula awake Sena sehat lan seger

1. Sana seneng olah raga….
a. Kasti 
b. Bal-balan
c. Badminton 

2. Sena latihan bal-balan saben dina ….
a. Jumat 
b. Setu 
c. Minggu 

3. Awaki Sena dadi….
a. Sehat 
b. Kesel
c. Lara 

4. Yani diparingi dhuwit simbah.Yani ngucapake….
a. Nyuwun pamit
b. Nyuwun pangapunten
c. Matur nuwun

5. Yen arep mangkat sekolah Marni….
a. Nyuwun pamit
b. Nyuwun dhuwit
c. Nyuwun dolanan    

6. Iki gambar….
a. Gareng  
b. Petruk 
c. Bagong  

7. Gareng, Petruk lan Bagong iku anake….
a. Semar 
b. Gareng 
c. Petruk  

8. Yen sikil kanggoku.
Yen bu guru….
a. Paningal
b. Samparan 
c. Mustaka 

9. Aja padha rame,simbah nembe….
a. Sare 
b. Siram 
c. Dahar

10. Biji ulanganku apik.Atiku rumangsa….
a. Susah 
b. Seneng
c. Sedeh

11. Kewan iki suwarane….
a. Meong
b. Mbek
c. Moo

12. Yen wong tuwa lagi repot, bocah-bocah kudu….
a. Sinau
b. Dolan
c. Ngewangi

13. Supoya dadi bocah pinter kudu sregep….
a. Dolan
b. Sinau
c. Nonton TV

14. Montor lan pit iku kalebu piranti….
a. Titihan
b. Pawon
c. Elektronik 

15. Nugel kayu nganggo….
a. Peso
b. Pasah
c. Graji 

16. Gambar iki di jenenge andong digeret kewan kang arane….
a. Sapi
b. Kebo
c. Jaran 

17. Nalika diwulang kudu….
a. Nggatekake guru
b. Rame ing kelas
c. Guyon karo kancane

18. Nalika padang bulan kahanan dadi….
a. Peteng
b. Padang
c. Resik 

19. Piranti iki gunane kanggo….
a. Nggoreng
b. Nggodok 
c. Mangan 

20. Becak rodhane ana….
a. Loro 
b. Telu 
c. Papat 


II. Isinana cecek-cecek ing ngisar iki nganggo tembung kang mathuk !
21.       Gambar ing sisih kiwa iki diarani….

22. Panggonan kanggo dodolan utawa tetuku yaiku….
23. Padhang bulan iku kedadean ing wayah….
24. Sarapan iku di tindakake ing wayah….
25. Ibune Yani lara,Yani rumangsa….
26. Bima ditukokake klambi anyar.Atine Bima rasane….
27. Pari ditandur ana….
28.                                  
                                  Iki Yanti.
                                              Yanti lagi....
29. Iki lo sirahku.Yen bu guru……
30.                                 
                                   
Gambar ing dhuwur gunane kanggo…. 

a. Esuk

b. Pasar

c. Sedeh

d. Graji

e. Bengi

f. Sawah

g. Mustaka

h. Seneng

i. Nyimpen klambi

j. Nata paturon 


III. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat !

1. Sebutna asmane gambar wayang ing ngisar iki !
          Wanasulan :  a__________________________________________________
          b _________________________________________________
2. Sebutna 3 wae pagawean kang kok tindakake ing wayah esuk !
Wangsulan :1.__________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________

3. Sebutna 3 wae pagawean kang ora kok senengi !
Wangsulan :1.__________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________

4.                        
Gawenen ukara miturut gambar ing sisih kiwa iki !
Wangsulan : 
5. Marni nata paturan.
Tembung ing dhuwur wacanen banjur tulisen nganggo aksara sambung !
Wangsulan :
Previous
Next Post »
Thanks for your comment