Soal Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 UAS 1 TA 2014/2015

1.        Tulisen sandhangan layar
2.        Tulisen sandangan wignyan
3.        Waja tegese untu
4.        Bojo basa kramane garwa
5.        Dadi wong tuwa kudu dawa ususe
6.        Pikirane landhep dengkul
7.        Panganggone luwes gandes
8.        Unggah-unggah sing kirim layang marang kang dikirim arane peprenah
9.        Surasa basa tegese            isi         surat
10.    Banyumas  15 desember 2012 nek ditulis sing bener yaiku Banyumas, 15 Desember 2012
11.    Kirim layang lewat kantor pos kudu nganggo perangko
12.    Lungane warga desa maring kota jenenge urbanisasi
13.    Urip rekasa amarga kakeyen anak paribasane kebo kabotan sungu
14.    Sapa sing jujur bakal makmur
15.    Janaka iku pandawa kang penengah
16.    Guru  lagune tembang mijil  yaiku ( i, o, e, i, i, u )
17.    Tembang macapat cacahe ana 11
18.    Cerita rama sinta katulis ana kitab ramayana
19.    Wong kang seneng ngumpulake perangko diarani kolektor
20.    Perkara cilik dadi perkara gede paribasane kriwikan dadi grojogan
21.    Contoh  dongeng banyumas yaiku raden kamandaka
Previous
Next Post »
Thanks for your comment