Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 1 SD UTS 1 Semester 1 TA 2014/2015

KEBUMENPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPTD KECAMATAN ....................
SD NEGERI ……………

ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Mata Pelajaran            : Bahasa Jawa
Kelas                           : I ( Satu )
Hari / Tanggal             :
Waktu                         :

Petunjuk umum :
1.      Tulislah namamu di sudut kanan atas !
2.      Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama !
3.      Kerjakan lebih dahulu soal yang kamu anggap lebih mudah !
4.      Telitilah kembali jawabanmu sebelum kamu serahkan kepada Bapak / Ibu guru !

I.         Wenahana tanda ping ( x ) aksara a,b utawa c ing sangarepe wangsulan kang bener.

1.      Saiki aku kelas ….
a.       Siji
b.      Loro
c.       Telu
2.      Aku mangkat sekolah ing wayah ….
a.       Esuk
b.      Awan
c.       Sore
3.      Meong – meong iku swara anak ….
a.       Kucing
b.      Pitik
c.       Manuk
4.      Swara manuk iku monine ….
a.       Mbek – mbek
b.      Cuit – cuit
c.       Meong – meong
5.      Dug dug dug iku swara ….
a.       Gitar
b.      Bedhug
c.       Kendhang
6.      Yen ndeleng iku nganggo ….
a.       Kuping
b.      Mata
c.       Tangan
7.      Gambar ing sisih ngisor iki jenenge  ….
a.       Mripat
b.      Kuping
c.       irung
8.      saben dina jum’at kuku kudu di ….
a.       Di sisir
b.      Di kramas
c.       Di potong
9.      Yen sikatan nganggo ….
a.       Sampo
b.      Sabun
c.       Odol
10.  Topi dienggo ana ing ….
a.       Sirah
b.      Tangan
c.       sikil  
11.  Sedulur sing lewih enom diarani ….
a.       Kakang
b.      Adhi
c.       Mbekayu
12.  Ani lagi ….
a.       Nyiram
b.      Ngepel
c.       Nyapu
13.   Yen lara ditambani pak ….
a.       Dokter
b.      Guru
c.       Sopir
14.  Yen lungguh ana ing ….
a.       Mejo
b.      Kursi
c.       Jendelo
15.  Wafi nyapu nganggo ….
a.       Lap
b.      Sulak
c.       Sapu

II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan benar!
1.      Petok – petok iku swara ….
2.      Wek – wek – wek iki swara ….
3.      Kembang iku ambune ….
4.      Doni sregep sinau supaya ….
5.      Aku mangkat sekolah bareng karo ….
6.      Sing nyukupi kebutuhan keluarga iku ….
7.      Punokawan iku cacahe ana ….
8.      Kewan sing nduweni telali iku jenenge ….
9.      Uyah iku rasane ….
10.  Supaya ora kudanen nganggo ….

II.      Wangsulan pitakon – pitakon ing ngisor iki kanthi bener !

1.      Sebutna 3 wae kewan sing mangane suket !
a.       ….
b.      ….
c.       ….
2.      Sapa sing di arani wong tua iku !
a.       ….
b.      ….
c.       ….
3.      Apa sebabe yen lara watuk !
a.       ….
b.      ….
c.       ….
4.      Sebutna 3 buah sing rasane legi !
a.       ….
b.      ….
c.       ….
5.      Apa sing kudu di tindhakna dadi bocah sekolah !


KUNCI JAWABAN

I.                           

1.      A                                                     
2.      A                                     
3.      A        
4.      B                    
5.      B        
6.      B
7.      C
8.      C
9.      C
10.  A
11.  B
12.  C
13.  A
14.  B
15.  C

II.    
1.      Pitik
2.      Bebek
3.      Wangi
4.      Pinter
5.      Kanca
6.      Bapak
7.      Papat
8.      Gajah
9.      Asin
10.  Paying

III.     
1.      Wedus , sapi, kebo
2.      Bapak, ibu, simbah
3.      Maem es
4.      Jeruk, pelem, duren

5.       Sinau
Previous
Next Post »
Thanks for your comment