Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 2 SD UTS I TA 2013/2014Gatekna dongeng iki sing premati !
( Cerita iki diwacakake guru )Kekancan
Baya yen golek pangan anan ing jero banyu, dene yen wis wareg leren ana ing dharatan. Baya duwe kanca sing raket yaiku manuk emprit. Baya seneng kekancan karo manuk emprit jalaran manuk emprit seneng mbantu ngresiki untune sawise mangan daging. Kanggone manuk emprit uga ndadekaken manuk emprit wareg ora perlu golek pangan adoh-adoh.
“ He, emprit pada renea ! aku arep mapan turu, kamangka aku bubar mangan daging. Untuku resikna nganti gusis. Ja lali yen ana bebayan saka manungsa aku gugahen !”

Kepetik saka : Bk Jawa Kls 2

I.       Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanti wangsulan kang bener !

1.     Baya kekancan karo ....
2.     Manuk emprit nycuki slilit sing ana ing ... baya.
3.     Atika bocah sregep sinau, mula sekolahe pinter. Sregep kosok baline ....
4.     Kewan sing duwe kulit putih sikile papat, biasane ngasilaken yaiku ....
5.     Aku bapake ponakawan, jenengku ....
6.     Nalika maca, kudu nggatekaken lafal lan ....
7.     Tumindaka kang becik.
Yen ditulis nganggo aksara sambung dadine ....
8.     Ing papan iki akeh wong kang dirawat, amarga lara.tegese papan ing ukara ndhuwur yaiku ....
9.     Aku jenenge kembang, wernaku putih, ambuku wangi, aku kembang ....
10.  Saben wayah esuk aku senenge kluruk, aku jenenge ....


II.      Wangsulan pitakonan ing ngisor iki kanthi bener !

11.  Paman menyang pasar tuku mbako.
Kepriye basa kramane tembung kang digaris  ngisor ?
Wangsulan : ..........................................................................
12.  Lumping – kuda – nonton – ari – lagi
Ukara ing ndhuwur urtna supaya dadi tembung kang bener !
Wangsulan : ..........................................................................
13.  Sebutna telu wae panggonan umum sing kok ngerteni !
Wangsulan : ..........................................................................
14.  Tulisen nganggo aksara sambung / latin ukara ing ngisor iki !
Anang awake rada ra kepenak.

15.  Sebutna ciri – ciri kewan trewelu !
Wangsulan : ..........................................................................


Kunci Jawaban
I.                   1.    Manuk emprit
2.    Untu
3.    Kesed
4.    Sapi
5.    Semar
6.    Intonasi
7.    Tumindaka kang becik
8.    Rumah sakit
9.    Melati
10. Jago

II.               
 11. Paman tindak pasar mundhut mbako
12.  Ari lagi nonton kuda lumping
13.  Pelabuhan, terminal, satsiun
14.   anang awake rada ra kepenak.
                     ( Kebijaksanaan guru )
15.  Sikile papat, mangan wortel, lan kewan piaraan
Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
July 7, 2015 at 2:01 AM ×

nice artikel, lanjutkan... hehe


salam

Kumpulan Cerita Wayang

Selamat Cah Samin dapat PERTAMAX...! Silahkan antri di pom terdekat heheheh...
Balas
avatar
admin
Thanks for your comment