KUNCI JAWABAN UAS I 2013/2014 IPA KELAS 5 SD

KISI-KISI IPA KELAS 5 SD SEMESTER I 2013/2014
SOAL UAS I IPA KELAS 4 SD SEMESTER I 2013/2014KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas                           :  V ( Empat )
Tahun pelajaran           :  2013-2014

       I.            Pilihan ganda

1.      D       
6.   A
11.  D
16.  A
21.  B
26.  B
31.  D
2.      A
7.   D
12.  A
17.  C
22.  B
27.  C  
32.  A
3.      C
8.   C
13.  C
18.  C
23.  A
28.  D
33.  B
4.      A
9.   B
14.  D
19.  D
24.  D
29.  C
34.  B
5.      B
10. B
15.  A
20.  A
25.  B
30.  C
35.  C

    II.            Isian

36. anggota gerak
41. omnivor
37. katarak
42. ulat
38. lidah
43. simbiosis parasitisme
39. daun
44. wadahnya,tempatnya
40. putik
45. gas

 III.            Uraian

46. Tulang dahi, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas dan tulang rahang bawah
47. fungsi akar
      - menyerap air dan zat hara
      - memperkokoh tumbuhan
- alat pernapasan
- penyimpan makanan cadangan
48. kucing, anjing, sapi, harimau, srigala dll. (kebijaksanaan guru)
     49.  telur → belatung → pupa → lalat
50.  sifat benda cair
-  bentuknya tidak tetap, mengikuti bentuk wadahnya
      -  bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar
      -  benda cair mengalir ke tempat yang rendah
      -  benda cair menekan kesegala arah
      -  benda cair meresap melalui celah-celah kecil

                                Pedoman penilaian

1.Pilihan ganda           : No  1  -  35    skor    1           35 x 1 =35
2.Isian                         : No 36 - 45     skor    2           10 x 2 =20
3.Uraian                      : No 46 - 50     skor    3             5 x 3 =15
  Skor maksimal                                  = 70

Nilai Akhir      :  Skor perolehan x 100
                           Skor maksimal


Previous
Next Post »
Thanks for your comment