Soal Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2013/2014 dengan Kunci JawabanWACANANEN KANG PATITIS
                                                               Bocah Sregep

                                                      Atika putrane Pak Bari
                                                      Dhewe kelas loro SD.
                                                      Kangmas kelas lima.
  Atika kejaba sregep uga taberi.
 Taberi sinau yen ora bisa,takon.
                                                      Sing ditakoni kang mase
  Rampung sinau nata buku.
  Atika ora lali mbantu ibune.
   Masak ana dhapur.
      Asah asah bala pecah ora wegah.
                                                                                         Kapethik saka : Mustika Basa Jawa Anyar

1.      ISINANA CECEK-CECEK ING NGISOR IKI KANG MATON !

1.      Sapa sing sregep lan taberi sinau....
2.      Kangmase Atika kelas pira....
3.      Yen Atika ora bisa takon....
4.      Aku lunga,yen Bapak....
5.      Simbah...oleh-oleh.
6.      Doni mangan,pak dhe....
7.      Sing krasa mumet....
8.      Ibune bapak di arani....
9.      Bocah sekolah kudu sregep....
10.  Mripat = Soco . Tangan = ....

II.     WANGSULANA PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI BENER!

1.      Aranana jinising musibah kang nggegirisi telu bae!
Wangsulan :..........................................................................................
2.      Aranana jenenge empon –empon telu bae!
Wangsulan :...........................................................................................
3.      Aranana piranti pawon sing digawa saka lemah telu bae!
Wangsulan :............................................................................................
4.      Aranana 3 bae jenenge pandhawa!
Wangsulan :............................................................................................
5.      Aranana jenenge wit-witan telu bae!
Wangsulan :.............................................................................................                                   
                                                             
                                                              KUNCI  JAWABAN
Bahasa Jawa Kls II
1.      ISIAN

1 .   Atika
2.      5 (lima )
3.      Kangmas
4.      Tindak
5.      Ngasta
6.      Dhahar
7.      Sirah
8.      Embah Putri
9.      Sinau
10.   AstaII.                   URAIAN

11.  Banjir,kobaran,gempa bumi lsp
12.  Kencur,kunir,laos lsp
13.  Ciri,keren,parok lsp
14.  Puntadewa,werkudara,janaka lsp
15. Wit pelem,wit jati,wit maoni
Previous
Next Post »
Thanks for your comment