Soal UTS I Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 TA 2014/2015

ULANGAN TENGAH  SEMESTER I
TAHUN AJARAN 2014/2015

                                             Mata Pelajaran         :  Bahasa Jawa
                                             Kelas                        : III (Tiga)
                                             Hari/Tanggal            : 
                                             Waktu                      :     menit

Wacanen sing patitis!
                                       Puntadewa
     Puntadewa alias Yudhistira iku putrane Pandhu Dewanata saka garwa Dewi Kunthi. Puntadewa, Bima , Arjuna . Nakula lan Sadewa diarani Pandhawa, tegese anak lima lanang kabeh. Pandhawa iku anake Pandhu Dewanata.Puntadewa iku pandhawa kang nomer siji utawa barep. Puntadhewa dadi ratu ing Amarta. Puntadhewa alias Yudhistira duwe sifat adil lan jujur. Puntadhewa uga duwe gelar Ajatsatru amarga selawase urip ora tau due satru.

I.     Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki kanthi wangsulan kang patitis!
1.        Anak lima lanang kabeh diarani….
2.               Puntadhewa duwe janang liya , yaiku ….
3.        Puntadhewa iku putrane Prabu Pandhu Dewanata saka garwa….
4.        Puntadhewa dadi ratu ing negara….
5.        Sifat utama watake Puntadhewa yaiku….
6.        Rana kaca, menawa ditulis aksara jawa dadi….
7.        Mangsa…. Kerep ana banjir.
8.        Sapa sing tuku buku iku?
Ukara ing duwur kalebu ukara….

9.        Ibu lagi (goreng) tahu.
                 Tembung ing jero kurung sing bener yaiku….
10.    Sinau – Dino – bahasa jawa – lagi.
Tembung – tembung ing dhuwur menawa digawe ukara kang bener dadi….

       II.      Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
11.    Pak guru (asta) buku bahasa jawa.
Owahana tembung ing jero kurung supaya dadi tembung kang mathuk!
Wangsulan:

12.    Wong kang penggaweane nglakoake motor mabur jenenge apa?
Wngsulan:

13.    Sebutna kanga ran Pandhawa!
Wangsulan:

14.    Herman kae wuragil mulane aleman.
Apa tegese wuragil?
Wangsulan:

          15.  Tulisen aksara jawa dadi aksara latin!

                 Wangsulan:
Previous
Next Post »
Thanks for your comment