Soal UTS 1 TA 2014/2015 Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1

SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas        : II (Dua)

Wenehana tandha ping ( X)  ing  aksara a,b,c,utawa d sing koanggep bener !
1.      Bapak lagi turu . Tembung turu  ora bener,sing bener yaiku........
a.       Dhahar     b. Sare       c. Tilem        d. Wungu
2.      Eyang gerah waja. Tembung waja ngokone......
a.       Sirah        b. Tangan    c. Sikil        d. Untu
3.      Anak jaran arane.......
a.       Belo         b. Gudel      c. Kroto      d. Sawiyah  
4.      Blengur iku anak........
a.       Sapi         b. Gajah      c. Manuk     d. Bebek
5.      Gamelan kang diunekake kanthi dithuthuk yaiku........
a.       Suling    b. Kendhang    c. Gong    d. Siter 
6.      Aku nonton wayang nganti nutug . Tembung nutug tegese.........
a.       Nganti rampung   b. Nganti bubar    c. Nganti esuk    d. Mung sedela
7.      Wong sing nglakokake wayang arane........
a.       Penonton              b. Waranggana     c. Sindhen           d. Dhalang  
8.      Sing kalebu tembang dolanan yaiku.........
a.       Sinom                  b. Jaranan              c. Pucung            d. Gambuh 
9.      Bocah sing kesed mesthi bodho . Tembung kesed  kosok balene..........
a.       Pinter                  b. Males                 c. Sregep             d. Ala 
10.  Ibu tuku gula. Yen didadekake basa krama ukara sing bener yaiku..........
a.       Ibu mundhut gula
b.      Ibu tumbas gula
c.       Ibu tumbas gendhis
d.      Ibu mundhut gendhis
Previous
Next Post »
Thanks for your comment