Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 2 SD Semester 2 TA 2014/2015

Wacana
Dano Leuwi Soro
Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan pagelaran. Jarakna kurang leuwih 65 km ti kota Cianjur.
Dano ieu katelah ku kaendahan alamna. Caina herang jeung pinuh ku tutuwuhan nu endah.

I.          Cik cakraan (X) aksara A, B, catawa C nu aya hareupeun jawaban anu bener !
 1. Naon judul wacana diluhur ? …..
  A. dano lewi disoro                           B. dano leuwi ka soro           C. dano leuwi soro
 2. Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan ….
  A. Pandeglang                                  B. Pagelaran                         C. Palembang
 3. Jarak dano teh kurang leuwih ……. km ti kota Cianjur
  A. 45                                                   B. 65                                       C. 75
 4. Caina herang jeung pinuh ku …… nu endah.
  A. bungbuahan                                  B. pepelakan                         C. tutuwuhan
 5. Hejo, koneng, bodas jeung hideung kaasup kana ngaran ….
  A. rupa-rupa                                       B. warna                                 C. daun
 6. Poe lemesna nyaeta ….
  A. dinten                                             B. hari                                     C. poe
 7. Lamun aya nu nyebat puntet, urang kudu ngajawab ….
  A. ke heula                                         B. enya                                   C. mangga
 8. Anak munding ngaranna ….
  A. bilatung                                          B. eneng                                 C. begu
 9. Kembang melati ….. bodas
  A. daunna                                           B. rupana                               C. warnana
 10. Ucing, gajah kaasup ngaran ….
  A. sasatoan                                       B. kekembangan                   C. wawarnaanII. Eusian ku jawaban nu merenah !

 1. Anak kuda ngaranna …………………..
 2. Daun sampeu ……………………………. Domba
 3. …………………… dupi Iman aya ?
 4. Parab hayam nyaeta ………………….
 5. Domba, sato nu sukuna ………………………..
Previous
Next Post »
Thanks for your comment