Kunci Jawaban dan Soal Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 TA 2014/2015

Nama  :  ………………………………….
Kelas   :  ………………………………….

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. ADIMULYO
    SD NEGERI …………………….

Ulangan Tengah Semester (UTS)  II
Tahun Pelajaran 2014/2015

Mata Pelajaran :  Mulok Bahasa Jawa
Kelas                    :  II  ( Dua )
Hari/Tanggal      :
Waktu                  : 

Wacanen kanthi premati!
Seneng Ingon-ingon
Parjo seneng ingon-ingon. Kebonne amba, tandurane ledhung-ledhung. Ingon-ingone warna-warna. Ana pitik, bebek, banyak, trewelu, lan kucing. Kejaba saka iku, Bapake uga ngingu wedhus, sapi, lan kebo.
Saben esuk swarane rame banget. Parjo makani ingon-ingone. Dheweke klebu bocah sing tlaten ngopeni kewan. Banyake digawekake pager supaya ora nyosori tanduran.

I.           Wenehana tandha ping (x) aksara a, b, utawa c ing sangarepe wangsulan kang mathuk!
1.          Parjo bocah sing tlaten lan seneng ….
a.       tetulung                                        c.    dolanan
b.       ingon-ingon
2.          Bapake Parjo uga ngingu ….
a.       wedhus, sapi, kebo                     c.    wedhus, sapi, jaran
b.       kebo, sapi, kucing
3.          Anak banyak arane ….
a.       meri                                               c.    blengur
b.       kuthuk
4.          Bubar … babone petok-petok.
a.       ngendhog                                     c.    manak
b.       nai
5.          Salak sing isih enom rasane ….
a.       sepet                                              c.    kecut
b.       legi
6.          Bubar udan kodhoke pada ….
a.       ngenthir                                        c.    ngorek
b.       ngoceh
7.          Sarni wis adus, nanging ibu durung ….
a.       adus                                              c.     papung
b.       siram
8.          Nana butuh amplop lan prangko. Mula Nana lunga menyang ….
a.       toko buku                                    c.     toko elektronik                                          
b.       kantor pos
9.                                                       Gambar kegiatan ing sisih kiwa adate ditindakake ing ….
a.       sekolahan
b.       balai desa
c.        puskesmas

10.      Godhong gandhul rasane ….
a.       pait                                                c.     getir
b.       kecut
11.                                                   Gambar ing sisih kiwa jenenge ….
a.       Janoko
b.       Raden Gathutkaca
c.        Anoman

12.      Sing bodong iku wudele, lha sing ceko iku ….
a.       tangane                                        c.     sikile
b.       bathuke
13.      Kandhang pitik arane ….
a.       kombong
b.       kranji
c.        krangkeng
14.      Nana dikukur ngguyu amarga ….
a.       lucu
b.       seneng
c.        keri
15.      Panulisane ukara ing ngisor iki sing bener yaiku ….
a.       Puntadewa ratu ing ngamarto
b.       puntadewa ratu ing ngamarto
c.        Puntadewa ratu ing Ngamarto

II.         Isenana cecek-cecek ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
16.      Anak kucing arane ….
17.      Banu wis turu, nanging Bapak durung ….
18.      Pandhawa iku cacahe ana ….
19.      Rupanipun abrit, menam taksih enem ijem, raosipun pedhes jenenge ….

20.      Godhong pandhan ambune ….


KUNCI   JAWABAN
Mata Pelajaran  :  Bahasa Jawa
Kelas   :  II (Dua)
        

I.             1.    B                          6.    C                        11.   B
2.        A                          7.    B                        12. A                               
3.        C                          8.    B                        13.   B                               
4.        A                          9.    C                        14.   C                               
5.        A                          10.  A                       15.   C                               

II.          16.  cemeng
17.  sare
18.  lima (5)
19.  lombok
20.  wangi


PEDOMAN PENILAIAN

1.      15   x    1   =   15     (betul  x  1)
2.        5   x    2   =   10     (betul  x  2)
                       25
Nilai Akhir = Jumlah skor x 4
Previous
Next Post »
Thanks for your comment